Velkommen til

Welcome to

 

14 år med Stabijhoun 2002 - 2016

29 år med Berner Sennen 1987 - 2016

14 years with Friese Stabij 2002 - 2016

29 years with Berner sennen 1987 - 2016

Oppdrett av Stabijhoun og Berner Sennen

Breeding Friese Stabij and Berner Sennen

Britt & Lars Pinderud

Nesveien 10

N- 3618 SKOLLENBORG

Tlf: +47 917 63 658