Velkommen til

Welcome to

 

15 år med Stabijhoun 2002 - 2017

30 år med Berner Sennen 1987 - 2017

15 years with Friese Stabij 2002 - 2017

30 years with Berner sennen 1987 - 2017

Oppdrett av Stabijhoun og Berner Sennen

Breeding Friese Stabij and Berner Sennen

Britt & Lars Pinderud

Nesveien 10

N- 3618 SKOLLENBORG

Tlf: +47 917 63 658