A - Kullet/Litter

født/born 23.03.2005


Hylke V H Zandhiem (©fotograf: Jan Windhouwer)

C.I.E. N DK UCH NV-09 VWW-10

Allgrippas Alfirin

Hylke V H Zandhiem kommer fra jaktlinjer og har A-hofter. En kombinasjon mellom han og Alfi ga en innavlsgrad på 2,5% regnet på 5 generasjoner. Alfi er inventert i Holland og godkjent for avl der. Kombinasjonen oppfyller kravene fra den Svenske Stabyhounklubben og NVSW - raseklubben i Holland.

Hylke er en hannhund som helst unngår konfrontasjoner med andre hannhunder. Han bor i en leilighet i Schiedam, rett ved grensen til Rotterdam, sammen med sine eiere, hr. og fru Abramsen som er et ektepar litt opp i årene. Hylke har et meget behagelig temperament.

Kennel van het Zandhiem driver aktivt med jaktrening av sine stabijer.

Bilder av Alfis slekt finner du her og Hylkes slekt her.

Pictures of Alfis relatives you can find here, and Hylkes relatives here.

Foto: Jeanette Brun

STAMTAVLE/PEDIGREE

Foreldre

Parents

Besteforeldre

Grandparents

Oldeforeldre

Grandgrandparents

Tipp-Oldeforeldre

Grandgrandgrandparents

Hylke

V H Zandhiem

AOD 12,6

Siebe Fan De

Nesse Oldekerke

AOD 13,2

Felle Flash

Fan'e Alde Leane

AOD 10,10

Alger Fan't Gaelefjild

AOD 8,7

Djo-Silly Fan't

Winalduhiem

AOD 12

Kiro

AOD 16,2

Midas

AOD 15,2

Bonny V D Vrongereest

AOD ?

Elskeh

V H Zandhiem

AOD 6,11

Madadh

AOD 15,9

Tjurie V D Kuyerhounhof

AOD ?

Detske V D Potmarge

AOD ?

Aagje

AOD 10,3

NL CH

Bjinse Fen't Leeuwenhiem

AOD ?

Heidy Fan De Sulveren Mar

AOD ?

C.I.E. N DK UCH NV-09 VWW-10

Allgrippas Alfirin

AOD 9,3

Ludo Fan

It Heidehiem

AOD 13,11

Geuko Joppe

Fan It Heidehiem

AOD ?

NL CH

Waldo Fan't Fogelhiem

AOD 12

NL CH

Bonnie Paola

Fan It Heidehiem

AOD ?

NL CH

Femke Paola

Fan It Heidehiem

AOD ?

Bijke

AOD ?

NL CH

Paola Wanda Fan't Paradijske

AOD ?

S VCH

Charming-Cassi

SV-95 NORDV-95 SV-96

Manne Fen't

Leeuwenhiem

AOD ?

NL CH

Allard Leeuw V D Eenhoornleijn

AOD ?

Mollie

AOD ?

Tjalda-Esse

V D Kraay Heide

AOD ?

NL CH

Bjinse Fen't Leeuwenhiem

AOD ?

LU CH

Esse-Sonja Fan It Drentse Hiem

AOD ?

NORGES FØRSTE KULL MED STABYHOUN VALPER BLE FØDT 23. MARS 2005,

8 VALPER; 4 TISPER OG 4 HANNER, 1 HANNE VAR DESSVERRE DØDFØDT.

THE FIRST LITTER OF FRIESE STABIJ IN NORWAY WAS BORN 23RD OF MARCH 2005.

8 PUPPIES; 4 FEMALES AND 4 MALES, 1 MALE WAS UNFORTUNATELY DEAD.

Vekttabell i gram

Under disse linkene finner du bilder av hver enkelt valp fra de ble født og frem til de ble levert.

Under these links you can find pictures of each puppy from they were born until delivery.

Reg.nr.: Navn:
Dag 1
1 uke
2 uker
3 uker
4 uker
5 uker
6 uker
7 uker
7 1/2 uke
8 uker
8 1/2 uke
06099/05
220
475
800
1010
1345
1720
2600
3270
 
4350
4600
06100/05
220
650
1050
1300
1700
2500
3700
4790
5570
6000
6500
06101/05
330
675
1045
1220
1530
2060
3150
4170
 
5330
5800
06102/05
265
575
1015
1235
1660
2430
3600
4520
 
5500
6000
06103/05
330
695
1060
1275
1650
2430
3430
4270
4910
 
06104/05
205
470
760
980
1365
1900
2790
3460
 
4330
4500
06105/05
270
545
830
1070
1360
1920
2760
3510
 
4430
4600

Alfi har 1 uke igjen av drektigheten, og livvidden er nå 77 cm .

Alfi har 2 uker igjen av drektigheten, og livvidden er nå 74 cm.

Noen bilder av en drektig Alfi, hun har nå 3 uker igjen og har lagt seg ut 7 cm. den siste uken og livvidden er nå 71 cm.