Bilder av B-kullet

Pictures of the B-litter


15/5-07

I løpet av helgen reiste alle 8 valpene til sine nye eiere. Pga at det var litt travelt de siste ukene fikk jeg ikke lagt ut noen bilder av valpene, men her kan dere se dem de to siste ukene de var hos oss.

During the weekend all the 8 puppies travelled to their new owners. Because it was a lot to do the last weeks I didn't have time to put the pictures of the puppies at the website, but here you can see them the last two weeks their spend the time with us.

8 ukers bilder

8 weeks pictures

     
     

7 ukers bilder

7 weeks pictures

     
     
     
     
     
     
     

6 ukers bilder

6 weeks pictures

     
     
     
     
     
     

29/4-07

2 uker igjen til valpene skal leveres, og denne uken har det skjedd mye i utviklingen. De har fått mer pels, noe som er lett å se på ukesbildene vi tok av hver enkelt valp. Men, ikke minst har det skjedd mye når det gjelder kontakten med oss. Valpene er mye mer aktive når de er våkne; leker og sloss med hverandre, og bjeffer på hverandre når de står på hver sin side under bordet. Akkurat det er ganske slitsomt å høre på. De vil helst ikke være så mye i valpegården lenger, bortsett fra når jeg stenger dem ute for å skifte aviser og ryer, da vil de inn for å hjelpe til. Valpene er mye ute på terrassen, og de har også vært ute der etter at det har blitt mørkt, det bryr de seg ikke noe om.

Torsdag var det tid for kloklipp igjen (skulle selvfølgelig gjort det for flere dager siden) og ormekur nr. 2. Har fortsatt ikke sett en eneste orm.

Fredag og lørdag ettermiddag hadde vi valpene en del ute i hagen og på grusen, det var ganske gøy altså. Naboene fikk tatt en titt på dem også, og de fikk hilse på fremmede barn, noe de taklet helt fint. Første dagen sov de omtrent hele resten av ettermiddagen og kvelden, bortsett fra da de fikk mat. I går var det ikke helt nytt lenger, så da tok det ikke så veldig på.

Uken som kommer nå skal det skje litt av hvert, med valpetest tirsdag og veterinærbesøk lørdag, det blir ihvertfall spennende for oss, å se hvordan de takler både det ene og andre.

2 weeks left until deliverytime, and this week it has happend a lot in their developing. They have got more coat, which is easy to see at the weekspictures of each puppy. But, they have developed a lot when it comes to the contact with us. The puppies are a lot more activ when they are awake; playing and fighting with eachother, and barks to eachother when they are standing at each side under the table. That's pretty hard to listen to. They don't want to be so much in the puppygarden anymore, except when I'm there to change newspapers and carpets, then they want to come in to give me some help. The puppies are a lot outside at the terrace, and they have also been there when it has been dark, but they don't care so much about that.

Thursday it was time for clawcut again (should of course had done that several days ago) and a worm treatment no. 2. I haven't seen one worm yet.

Friday and saturday afternoon we took the puppies out in the garden, and that was fun. The neighbours did take a look at them, and they met strange kids, which they tackled very well. The first day they slept almost the rest of the afternoon and evening, except when they were eating. Yesterday it wasn't so new to them, so it was better then.

This week different thing are going to happen, puppytest tuesday and veterinaryvisit saturday, for us it will be exciting, to see how they tackle both the one and another.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

22/4-07

Valpene har blitt 5 uker, og jeg synes tiden bare flyr avgårde. De har blitt veldig husvarme i stuen de siste dagene. Noen av har blitt ganske husvarme på terrassen også, 3 av dem var en liten tur ute i dag selv om det hadde regnet og var vått. Pyttsan, fulle av selvtillit var de. Vi hadde egentlig tenkt å ha dem ute på plenen i går, men syntes at vinden var noe i kaldeste laget for dem. Saccosekken er veldig populær denne gangen også, og valpene sovner gjerne der.

Ambra koser seg med valpene, hun steller dem og oppdrar dem. Hun er ordentlig flink, og jeg lurer litt på om hun vokser med disse oppgavene. Skal bli spennende å se hvordan hun er etter at de har reist. Uzy synes de er litt slitsomme, og brumler i vei når han synes de blir for nærgående. Siane ligger for det meste nede, men når hun er oppe lærer hun dem å ta hensyn til gamle damer.

Maten går ned på høykant. De får nå mat 4 ganger om dagen, 2 x brødbiter med leverpostei og 2 x blanding av grøt, tørrfòr og kjøttdeig. Tørrfòrmengden har økt betraktelig siste uken. Etterhvert skal vi ta bort grøten, og til slutt kjøttdeigen. Alle har passert 2 kg, og det blir spennende å veie dem om en uke. Vi har en mellomveiing midt i uken for å følge med dem litt.

Det er en ordentlig herlig gjeng vi har her, og det skal bli veldig trist å levere dem, litt godt også når de har blitt 8 uker.

The puppies have been 5 weeks old, and I think the time is passing by very fast. They have been very housewarm in the livingroom the last days. Some of them have been housewarm at the terrace as well, three of them were out a little bit today even if it had rained and was wet. Shit, they were full of selfconfidence. Yesterday we had planned to have them out in the garden, but we thought the wind was too cold for them. The saccosack is very popular also this time, and the puppies falls asleep there.

Ambra has a good time with the puppies, she wash them and raise them. She is very clever, and I wonder if she grows a bit with these tasks. Will be exciting to see how she is after the puppies have gone. Uzy thinks they are a bit laborious, and tells them when he thinks they are getting too close. Siane is mostly downstairs, but when she is upstairs she teach them to respect old ladies.

The puppies have very good appetite. We feed them four times a day, 2 x bread with liver paste and 2 x mix of porridge, meat and dogfood. We have increased the quantity of dogfood the last week. The porridge will disappear about a week, and at the end the meat. All of them have passed 2 kg, and it will be exciting to get them at the weight about a week. We weigh them in the middle of the week as well, just to follow them a bit.

They are a really great gang, and it will be very sad to deliver them, a bit good as well when they have been 8 weeks.

     
     
     
     
     
     
     

17/4-07

Her kommer noen hverdagsglimt av valpene. Søndag slapp vi dem ut av valpegården og ut i deler av stua. Terrassedøren sto åpen, og vi hadde håpet å få dem ut. Men, de syntes nok at verden ble stor nok i stua, så de holdt seg der. Jeg var livredd for at noen skulle bade i det store vannfatet, det var ikke langt unna, men det gikk bra. Nå er de bare så utrolig gode og koselige. De kommer når jeg kaller på dem, og vi har begynt med fløyte når de får mat. Kjøpte en ny fløyte i dag, for Din Beste Venn hadde ikke maken til den vi allerede har. Greit at valpene blir lært opp på den typen som valpekjøperne får med seg når de henter valpen. De har begynt å få litt valpefòr iblandet grøt og kjøttdeig, og det sklir ned på høykant. Ambra forsyner dem med sine leker, og de er utrolig populære. Da jeg kom hjem i dag hadde hun rappet med seg elefanten deres, den fant jeg under trappen.

Here are some pictures taken the last days. Sunday we let them out and into parts of the livingroom. The door out to the terrace was open, and we had hoped to get them out. But, they thought the world was big enough in the livingroom, so they kept themselves there. Jeg was terrified that some of them should take a bath in the big waterbowl, it was not far from that, but they didn't do it. Now they are so unbelievable lovely. They come when I call for them, and we have started with a whistle when they get their food. I bought a new one today, because Din Beste Venn didn't have the same as we have now. It's OK that the puppies will be trained at the same type as the new owners will get from us. We have started to give them some puppyfood mixed with meat and porridge, and they love it. Ambra gives the puppies some of her own toys, and they are very popular. When I came home from work today, she had taken the elephant from the puppies, I found it under the stairs.

     
     
     
     
     

13/4-07

4 uker i morgen, og halvveis allerede. Dette er bilder tatt siste uken, og som dere ser er det mange matbilder. Så er det også første uken valpene har fått annen mat enn morsmelk. Magene deres har blitt bra, og det er vi veldig glade for. Denne uken har de fått kjøttdeig i grøten og det har vært veldig populært. I går fikk de også smake brødbiter med leverpostei, og litt uttynnet, lunken Cultura.

Tirsdag leverte jeg forhåndsregistreringen av kullet til NKK, og da er det bare å vente på at de får tildelt registreringsnummer. De vil være forsikret i Agria fra de er 5 uker og frem til levering.

I går fikk de sin første ormekur, og av det jeg har sett av avføring, har ikke jeg sett at det har kommet noen døde ormer ut enda ihvertfall.

Foreløpig synes jeg det er en fredelig gjeng vi har med å gjøre, men de virker friske, så da regner jeg med at de er fornøyde og mette. I dag kjøpte jeg noen stoffleker og knuter til dem, og det var populært. Dvs at stofflekene var mest populære. Kua med knuter var ganske populær den også.

4 weeks tomorrow, and half time is gone already. This is pictures taken the last week, and as you can see it is many foodpictures. It is the first week the puppies have got another food than the milk from Alfi. Their stomachs have been well, and we are happy for that. This week they have got meat mixed into the porridge and that has been very popular. Yesterday they tasted some bread with liver paste, and a bit Cultura milk that was lukewarm and thinned out a bit. Tuesday I delivered the registration of the litter to the Norwegian Kennel Club, and it's only to wait for the registrationnumbers. They will be insured in Agria from they are 5 weeks and until delivery.

Yesterday they got their first worm treatment, and what I have seen, there have been no dead worms.

For the being I think it is a peaceful gang we have to deal with, but they seems healthy, so I count that they are satisfied. Today I bought some textiletoys and knots for them, and that was popular, specially the textiltoys. The cow with knots was popular as well.

     
     
     
 
     
     
     
     
     

8/4-07

3 uker siden valpene ble født i går, og utviklingen har vært enorm den siste uken. Nå har de begynt å få tenner, og det er ikke noe Alfi gleder seg over. Ser at hun ikke har såå lyst til å gi dem mat lenger. Men, må man, så må man. Valpene er fortsatt litt løse i magen, selv om Alfi har blitt bra. De fikk grøt for første gang i går, noe de syntes var godt. Fortsetter de med å være løse i magen om en ukes tid, blir vi nok nødt til å kontakte veterinær, men håper vi slipper det. Heldigvis legger de på seg til tross for de problemene. Aktivitetsnivået er meget stigende, valpene har tatt sine første skritt utenfor valpekassa etter at vi flyttet dem opp i stua og valpegården, og det virket ikke som det var spesielt skummelt. Lydnivået er også oppadgående. Nå skal tilleggsfòringen øke gradvis dag for dag, og regner med at vekten følger økningen.

3 weeks since the puppies birth yesterday, and they have developed very much this last week. Now their teeth are coming, and Alfi is not very found of that. Can see that she is not so pleased to feed them anymore. But, that is something she has to live with some weeks. The puppies are still a little bit loose in their stomachs, even though Alfi has been well. Yesterday they got porridge for the first time, and that tasted very good. If they continue with these problems after a week with another food, we have to contact the vet, but we hope that we don't have to do that. In spite of these problems the puppies increase their weight. The activity of the puppies are going up, they have taken their first steps outside their "safe" room after we moved them up in the living room, and it didn't look like that was very scary. The loud is much higher. This week we will feed them a little bit more day by day, and we count that the weight will follow.

     
     
     
     
     
     

31/3-07

Så har valpene blitt 2 uker, og alle har åpnet øynene. Denne uken har vi hatt litt magetrøbbel på dem, og Alfi har gått på spesialfòr i tillegg till ZooLac. Det har bedret seg litt, men valpene legger på seg likevel. Bildeseansen i dag var preget av at de har fått øyne, for de var mye mer bevegelige både på vekten og da vi skulle ta bilder på bordet. Ser også at de begynner å bruke bena mer når de tar seg frem i valpekassa. "Tante" Ambra får nå lov til å gå inn og ut av kassa akkurat som hun selv vil.

The puppies have been 2 weeks, and all of them have opened their eyes. This week we have had some trouble with their stomachs, and Alfi has been feed with special food in addition to ZooLak. It has been a little bit better, but the puppies increase their weights anyway. The section with pictures today was embodying by that they have got eyes, because they were a lot more moveable both at the weight and the table. It looks like they are using their feet more to come forward. "Aunt" Ambra is now allowed to go in and out to them just like it suits her.

 
   
   
   
   

29/3-07

Alfi har begynt å mate valpene sittende.

Alfi has started to feed the puppies in sitting position.

 

24/3-07

I dag er valpene 1 uke, vi har tatt bilder av dem og de har blitt veiet. Vi kan nå begynne og se en liten stripe i øynene deres, det betyr at det bare er snakk om dager før de åpner dem. Det normale er 10 - 14 dager. Bildene finner du under linken i vektskjemaet.

Today the puppies are 1 week, we have taken pictures of them and have checked their weight. Now we can see a little stripe in their eyes, that means that it's only some days until they will be open. The normal is 10 - 14 days.  The pictures you will find below each link in the weighttable.

   
   
 
   

22/3-07

Her er noen bilder fra de siste dagene. Valpene spiser og koser seg, og er veldig rolige i valpekassa. Til og begynne med var det masse hyling når Alfi fant ut at hun ville ut en tur, men er de mette og fornøyde, så kan de ligge i klynge og sove uten henne. Hun er mer og mer ute av kassa nå, men kommer det et lite klynk, så er hun der med en gang. I dag klippet jeg klørne for forste gang, og det gikk egentlig ganske bra.

Here are some pictures from the last days. The puppies are eating and having a good time, they seems very calm. In the beginning it was a lot of screaming when Alfi was a little bit outside, but if they have had enough to eat and are satisfied, they can lie together and sleep without her. She is more and more outside, but if a little loud is coming, she is back at once. Today it was first time I cut the claws, and I think they did behave very well.

   
   
   

Ambra har fått lov til å titte over kanten til valpene, det er veldig spennende altså, og nesen går hele tiden. I kveld hoppet hun nesten over kanten, men jeg stoppet henne før Alfi gjorde det. Hun er ganske så nysgjerrig og overser innimellom knurringen fra Alfi, men er veldig forsiktig.

Alfi has given Ambra permission to take a look at the pupppies, it is very exciting and we can hear her nose all the time. This evening she almost jumped in, but I stoped her before Alfi did it. She is very curious, and sometimes she pretends that she doesn't hear Alfis snarling. But still, Ambra is very careful.

17/3-07

Her er de første bildene av B-kullet. Mer info kommer i morgen.

Here are the first pictures of the B-litter. More info tomorrow.

Hanne/Male 1
Tispe/Female 1
Tispe/Female 3
Tispe/Female 4
Tispe/Female 5
Tispe/Female 6
Sover som en stabij/Sleeps like a stabij

Male and Female 1
Male 1 and 2, Female 1