Chaos

Næssgården's Cracatao Chaos

Reg.nr. NO41455/10, HD: A, AD: A (ED: 0)


18/5-11

Bilder av Chaos fra påsken i år, og et bilde av han og søster Chira fra mars.

Pictures of Chaos from Easter this year, and a picture of him and sister Chira from March.

 

16/11-10

Chaos har nå bodd ca tre uker hos sin nye familie, og det går etter forholdene ganske bra. Turbildene er fra 31.10. da de var sammen med Chiras familie.

Now Chaos has stayed about three weeks together with his new family, and it goes under the circumstances quite well. The pictures from the trip are from 31st of October and they were together with Chiras family.

 
   

30/10-10

Torsdag kveld 28. oktober flyttet Chaos fra Bærums Verk til Kolsås (ca 10 minutter unna) sammen med Kristin Normann, Johannes Hermanrud og deres tre barn. Familien er venner med de som eier søster Chira, så det blir masse kontakt disse søskenen imellom. Grunnen til Chaos måtte flytte var helseproblemer i familien, og de følte at de ikke hadde kapasitet til å gi Chaos det han trengte. Kristin har vokst opp med Norsk Elghund grå, men dette er familiens første hund. Jeg ønsker dere lykke til videre med Chaos!

Om noen uker skal jeg besøke dem, og få tatt noen bilder av Chaos og familien.

Thursday evening 28th of October Choas moved from Bærums Verk to Kolsås (about 10 minutes away) together with Kristin Normann, Johannes Hermanrud and their three children. The family are good friends with they who own sister Chira, so it will be a lot of contact between them. The reason why Chaos had to move was healthproblems in the family, they felt they didn't have capasity to give Chaos what he needs. Kristin has grown up with the Norwegian breed Norsk Elghund grå, but this is the first dog in the family. I wish you good luck with Chaos in the future!

About some weeks I will visit them and take some pictures of Chaos and the family!

Juni/June 2010