DELPHI

Spor og ettersøk

Tracks


Vestfold Harehundklubb, Kvelde, 1.7.17

Ordinær blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Bjørn Myrholmen, Norway

 

0. premie/0. prize

 

Vest Busk Dachshundklubb, Mjøndalen, 18.6.17

Bevegelig blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Snorre Moe, Norway

 

 

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
X
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
Samarbeid hund/fører
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En hund som har mye energi, men som løser sine oppgaver på en meget god måte.

Ringer godt og fornuftig i alle vinkler og opphold, en rolig ekvipasje.

A dog who has a lot of energy, but solves her tasks in a very good way.

Rings good and reasonable in all angles and stays, a calm equipage.

 

1. premie/1st prize

Godkjent som ettersøkshund på skadet vilt/approved as tracking dog for wild game.

 

Vest Busk Dachshundklubb, 19.10.16

Bevegelig blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Anne-Mette Kirkemo, Norway

 

 

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
-
X
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
Samarbeid hund/fører
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En ivrig hund med mye energi, som i dag gjør at ekvipasjen mister mange momenter i sporet. Svært bra søksarbeid - hunden finner stadig tilbake til sporet, men følger det i ganske korte strekk. Lykke til med videre arbeid!

An avid dog with a lot of energy, which currently allows equipage lose many moments in the track. Very good searchwork - dog can ever return to the track, but follows it in fairly short stretch. Good luck with your future work!

 

3. premie/3rd prize

Bevegelig fersksporprøve/Test at live game

Dommer/judge: Snorre Moe, Norway

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
-
X
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
Samarbeid hund/fører
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En hund som sporer i et behagelig tempo i et litt ugjestmildt terreng. Hadde et par tap som hun utredet på en fin måte. En behagelig hund å gå med.

A dog that tracks at a comfortable pace in a somewhat inhospitable terrain. Had a couple of losses that she studied in a nice way. A pleasant dog to go with.

 

8 poeng/8 points

Godkjent/approved