DELPHI

Spor og ettersøk

Tracks


Nome Jff, Midt-Telemark, 24.5.18

Ordinær blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Merete Sterk-Hansen, Norway

 

0. premie/0. prize

 

Eigersund Jff, Rogalandsmesterskapet 2018, Øygreid, Egersund, 8.4.18

Ordinær blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Svein Erik Tønnesen, Norway

 

0. premie/0. prize

 

Rogaland Dachshundklubb, Rogalandsmesterskapet 2018, Noredalen, Sandnes, 7.4.18

Ordinær blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Helge Erga, Norway

 

0. premie/0. prize

 

SSRK Östra, Kolmården, Sverige, 22.10.17

Bevegelig blodsporprøve/Bloodtracktest

Åpen klasse/Open class

Dommer/judge: Marie Eklöv, Sweden

 

 

 

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En nätt tik med stort intresse för spåret, men som även har lite koll på omgivningen. Hon använder både nosen att spåra i spåret, men vindar även av spåret. Ett bra varierat arbetssätt när hon ringar in spåret. Löser återgången väldigt bra på så sätt. Grattis till första priset. Ta nu sista 1an i Norge.

A pretty bitch with a great deal of interest in the track, but also a little bit on the surroundings. She uses both the nose to track in the track, but also wins the track. A well-varied way of working when she rings the track. Solves the return very well in this way. Congratulations on the first prize. Now take the last 1st prize in Norway.

 

1. premie/1st prize

 

Solemskogen Jff, Marikova, 1.10.17

Bevegelig blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Anne Lise Kaarbø, Norway

 

 

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
X
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
Arbeidsmåte
X
-
-
-
Samarbeid hund/fører
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En ivrig og viltglad hund som jobber seg systematisk gjennom sporet ved å sjekke ut både hvor sporet gikk og hvor det ikke gikk. Mye vilt hadde krysset, imponerende at hun greide å si "nei" og fortsette til sporslutt.

An avid dog who is very fond of wild game works systematically through the track by checking out where the track went and where it did not go. A lot of wild game had crossed, impressive that she managed to say "no" and proceed to the end.

 

1. premie/1st prize

 

Vestfold Harehundklubb, Kvelde, 1.7.17

Ordinær blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Bjørn Myrholmen, Norway

 

0. premie/0. prize

 

Vest Busk Dachshundklubb, Mjøndalen, 18.6.17

Bevegelig blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Snorre Moe, Norway

 

 

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
X
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
Samarbeid hund/fører
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En hund som har mye energi, men som løser sine oppgaver på en meget god måte.

Ringer godt og fornuftig i alle vinkler og opphold, en rolig ekvipasje.

A dog who has a lot of energy, but solves her tasks in a very good way.

Rings good and reasonable in all angles and stays, a calm equipage.

 

1. premie/1st prize

Godkjent som ettersøkshund på skadet vilt/approved as tracking dog for wild game.

 

Vest Busk Dachshundklubb, 19.10.16

Bevegelig blodsporprøve/Bloodtracktest

Dommer/judge: Anne-Mette Kirkemo, Norway

 

 

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
-
X
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
Samarbeid hund/fører
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En ivrig hund med mye energi, som i dag gjør at ekvipasjen mister mange momenter i sporet. Svært bra søksarbeid - hunden finner stadig tilbake til sporet, men følger det i ganske korte strekk. Lykke til med videre arbeid!

An avid dog with a lot of energy, which currently allows equipage lose many moments in the track. Very good searchwork - dog can ever return to the track, but follows it in fairly short stretch. Good luck with your future work!

 

3. premie/3rd prize

Bevegelig fersksporprøve/Test at live game

Dommer/judge: Snorre Moe, Norway

 

 
Særdeles godt
Meget godt

Ikke uten verdi

Ikke godkjent for ettersøk

Ikke godkjent

Sporstart
-
X
-
-
Tempo
-
X
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
Samarbeid hund/fører
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En hund som sporer i et behagelig tempo i et litt ugjestmildt terreng. Hadde et par tap som hun utredet på en fin måte. En behagelig hund å gå med.

A dog that tracks at a comfortable pace in a somewhat inhospitable terrain. Had a couple of losses that she studied in a nice way. A pleasant dog to go with.

 

8 poeng/8 points

Godkjent/approved