Næssgården's Dizel

26/5-13

Onsdag kveld 15. mai ble Dizel hentet av Gro Marit og Emilie Becker. Han skal nok kose seg i Vestby med barnefamilien som snart økes fra 4 til 5. Siden de bor så nære oss, skal vi nok få se han innimellom. Vi ønsker dere lykke til med Dizel i årene fremover!

Wednesday evening 15th of May Gro Marit and Emilie Becker came to take Dizel home to Vestby. He will have a good time there with the childfamily who soon will increase from 4 to 5. Since they live not so far away from us we will meet him now and then. We wish you good luck with Dizel in the future!

8 uker/weeeks 14.5.13
 

Valpetest 4.5.13

Beskriver: Stein-Erik Engen

Karakter
1
2
3
4
5

1. Kontaktsøken

Føler isolasjon

Tid i sek.

3,01 min.

2. Kontaktsøken

Kall på artsfrend

Maks. tid 5 min.

4,02 min.

3. Sosial søken

Kontakt med fremmed person

Sky, drar seg unna.
Sky, men tillater kontakt med vennlig person.
Litt reservert, men tar selv kontakt.
Tar kontakt rolig, uten skyhet.
Tar kontakt m/høy intensitet.

4. Jaktlyst

Springe etter, trille ball

(Ca 3. min.)

Springer ikke etter. Uinteressert i ballen.
Springer etter hvis den blir sterkt motivert. Avslutter før den når ballen.
Springer etter og går fram til ballen når den blir motivert.
Løper straks etter når ballen blir kastet. Griper ballen.
Løper raskt etter, griper og leker med ballen.

5. Apportlyst

Griping og bæreevne. Levering (sosialt).

Ikke interessert i ballen eller annen gjenstand.
Griper etter at den har blitt motivert. Holder den litt fast.
Griper gjenstanden, men holder den bare litt. (4+)
Griper gjenstanden, bærer, men vil ha den selv. Går ikke til apportør.
Griper, bærer og går mot apportør med gjenstanden.

6. Kamplyst

Sosialkamp. Drakamp m/fille.

Får ikke valpen interessert i fillen.
Valpen griper forsiktig, men slipper ved første rykk.

Valpen griper og holder noe imot. Slipper ganske lett.

Valpen griper, holder godt imot, uvillig til å slippe taket.
Griper, holder, vil ikke slippe, knurrer, skaker på hodet.

7. Vågemot

Reaksjon på fremmed gjenstand.

Går ikke fram, unndrar seg, stikker unna.
Går ikke fram. Kommer når kjent person er ved objektet. Undersøker ikke.
Går ikke fram. Kommer når kjent person er ved objektet. Lukter på objektet.
Går fram, lukter og konstaterer at objektet ikke er farlig. Leker ikke med objektet.
Går fram og lukter, undersøker nøye. Leker med objektet.

8. Lyd, smell

Fjernt og nært. Momentet avsluttes v/sterk reaksjon.

Reagerer sterkt på lyden på lang avstand. Stikker unna, kan ikke ta opp leken.
Reagerer mye på lyd nær ved, og kan da ikke ta opp leken.
Reagerer mye på lyden nær ved, men opptar leken så snart det blir stille.
Konstaterer noe ubehag ved nær lyd. Tar raskt opp leken.
Konstaterer lyden, men fortsetter å leke.
9. Livlighet
Sedat. Rolig.
Noe livlig.
Nokså livlig.
Livlig.
Meget livlig.
Kommentar: Kullsvakheten på lyd er pr dags dato tilstede og noen litt reserverte.

6 uker/weeeks 30.4.13
 
 
 

5 uker/weeeks 23.4.13
 
 
 

4 uker/weeeks 16.4.13
 
 
 

3 uker/weeeks 10.4.13
 
 
 

2 1/2 uke/weeek 6.4.13
 
 

1 uke/weeek 26.3.13
 
 

Dag/day 3 20.3.13
 
 

Født/born 18.3.13 - 436 g