Amigo

Blodspor og ettersøk

Bloodtrackcompetitions and tracking for wild game


Litt forsinket (Mai 2016) har Amigo fått sitt diplom for det Nordiske Viltsporchmapionatet han fikk 26. juli 2009.

Amigo vant The Hell of Leuvenum

i Vorden, Holland 4.6.11

Amigo won The Hell of Leuvenum, Vorden, Holland, 4.6.11

FINSK OG NORDISK VILTSPORCHAMPION 26.7.09

FINNISH AND NORDIC WILD GAME TRACKING CHAMPION 26.7.09

SVENSK VILTSPORCHAMPION 5.7.08

SWEDISH WILD GAME TRACKING CHAMPION 5.7.08

NORSK VILTSPORCHAMPION 6.5.07

NORWEGIAN WILD GAME TRACKING CHAMPION 6.5.07

Fitjar Stord Hundeklubb, Stord, 25.4.15

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Oscar Leirvåg, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
-
-
X
-
Tempo
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
-
X
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
-
X
-
Arbeidsmåte
-
-
-
X
-
Helhetsinntrykk
-
-
-
X
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Bra tempo men hunden hadde tre lange turer uten å følge spor.  Fant sporslutt etter ca 30 minutt.

Good pace but the dog had three long trips without following tracks. Found track after about 30 minutes.

3. premie/3. prize

Nordhordland Jakt og Fiskelag, Lindås, Bergen, 18.4.15

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Else K Grindheim, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En meget god ekvipasje som jobber i et rolig og behagelig tempo.  Sporslutt etter 25 min.

A very good team that work in a quiet and comfortable pace. Track End after 25 min.

1. premie/1. prize

Norsk Retrieverklubb avd Bergen, 5.10.14

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Arne Sangolt, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Starter og går i et rolig tempo. Er til tider litt ukonsentrert. Kutter av siste vinkel, men kommer inn igjen på sporet før slutten og finner skanken.

Starts and runs at a slow pace. Are at times a little unfocused. Cuts of the last angle, but come back on track before the end and find shank.

2. premie/2. prize

Hedmark Dachshundklubb, Løten, 20.7.14

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Raymond Bråten, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
-
Arbeidsmåte
X
-
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Sporstart 10.58. Tar raskt ann sporet og sporer på en utmerket måte. Er såvidt ute av sporet i forbindelse med tredje vinkel.  Markerer blod underveis, ikke sårleie.  Finner sporslutt kl.  11.16

Track Start 10:58. Taking rapidly the track and tracks in an excellent manner. Is barely out of the slot in connection with the third angle. Marks the blood along the way. Find tracks end at. 11:16.

1. premie/1. prize

Voss Hundeklubb, Voss, 21.6.14

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Svein-Magne Vassdal, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Hunden tar sporstart meget godt.  Sporer i meget godt tempo.  Utreder tap, vinkler og avhopp meget godt.  Meget god konsentrasjon og vilje.  Helhetsinntrykk i dag er meget godt.

The dog does track start very well. Spurs in very good pace. Studying loss, angles and defection very well. Very good concentration and will. General appearance today is very good.

1. premie/1. prize

Norsk Spaniel Klub av Hordaland, Bergen, 10.5.14

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Harald Kvalvåg, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
-
-
X
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
-
-
-
X
Helhetsinntrykk
-
-
-
-
X

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Starter i et behagelig tempo.  Går fint gjennom første vinkel, sporer videre til andre vinkel.  Her får ekvipasjen problemer.  Ringer lenge, men beveger seg bort fra sporet, klarer ikke å ta opp sporet igjen.  Blir stoppet av dommer etter 23 minutter.

Starting in a comfortable pace. Going nice through the first angle, tracking to second angle. Here they get problems. Ringing long but moves away from the track, unable to take up the track again. Being stopped by the judge after 23 minutes.

0. premie/0. prize

Norsk Retrieverklubb avd Bergen og Omegn, Bergen, 27.4.14

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Harald Kvalvåg, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
-
Arbeidsmåte
X
-
-
-
-
Helhetsinntrykk
X
-
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Starter i et utmerket tempo.  Går tidlig av sporet, men finner greit tilbake – fortsetter etter litt rundering i 1.vinkel.  Ellers uten stopp og finner sporslutt etter 16 minutter.  God ekvipasje, dyktig fører som leser hunden godt.

Starting at an excellent pace. Going early off the track, but finds safely back - goes by little round ring in 1st angel. Otherwise, non-stop andfinds the of the track after 16 minutes. Good caravan, skilled operator who reads the dog well.

1. premie/1. prize, HP, Prize of Honour, no. 3/22

Dalane Hundeklubb, Egersund, 14.4.13

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Oscar Leirvåg, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
-
Arbeidsmåte
X
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Sporer rolig, tar vinkler og avhopp, løser dette bra. Bra tempo. 30 minutter.

Tracking, taking angles and defection, solves this good. Good pace. 30 minutes.

1. premie/1. prize

Rogaland Dachshundklubb, Sandnes, 13.4.13

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Oscar Leirvåg, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Starter rolig, går ut av spor rett etter start, ser flere papir i tre og på bakken med blod.  Hunden sporer parallelt med utlagt spor, øker tempo når den treffer på første vinkel og går til sporslutt.  22 minutter.

Starting quiet, exit tracks right after the start, seeing more paper in tree and on the ground with blood. The dog tracks laid parallel to track, increase speed when it hits the first angle and going to the track end. 22 minutes.

1. premie/1. prize, no. 3/21

Norsk Retriever Klubb av Bergen og Omegn, Stend, 6.10.12

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Nils Jakob Eide, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Markerer sårleie. Veldig god på tapsarbeid. Sporslutt etter 25 min.

Marks ?. Very good working at loss. Finds the end of the track after 25 min.

1. premie/1. prize, no. 4/13

Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb, Sandeid, 16.6.12

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Trond Frostad, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Ekvipasjen går ut i et flott tempo og følger dette på en overbevisende måte til sporslutt etter 20 min.

The team goes into a great pace and follow this in a convincing way to the track finally after 20 min.

1. premie/1. prize

Nederlandse Teckelclub (Dachshundklubb), Vorden, Holland, 4.6.11

Zweetspoorproef E med CACT

Dommer/judge: L. Kosten, Germany/J. Koopmans, Holland

Werkwijze (arbeidsmåte): 4 x 10 = 40

Spoorvastheld (sporsikkerhet): 4 x 8 = 32

Spoorwill (sporvilje): 4 x 7 = 28

4 er høyeste score/4 is highest score.

100 poeng/points 1 U (Excellent)CACT

NO. 1

Rogaland Dachshundklubb, 16.4.11

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Alf Harry Andersen, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En hund og ekvipasje som tar turer ut av sporet for så å arbeide på spor igjen.  Kunne ønsket en mer spornøye ekvipasje.  Men kommer til sporslutt etter ca. 40 min

A dog who takes trips out of the slot and then work on the track again. Could desired a more dog tracks carefully. But coming to the track finally after approx. 40 min.

2. premie/2. prize

NM på Skarnes, 15.8.09

Arr. Glåmdal og Romerike Dachshundklubb

Dommer/judge: Bjørn Sørlie, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-
-

Markerte sårleie.  Var ute av sporet først på (etter 100 m).  Hunden kom også av sporet på slutten men fant sporslutt.

2. premie/2. prize

Finsk Retriever Klubb, Salo, Finland, 26.7.09

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Rauno Koskinen, Finland

Momenter:
Poeng/points:
Sporvilje 0 - 6
5
Sporsikkerhet 0 - 12
12
Arbeidsmåte 0 - 10
9
Start, vinkler, sårleie, sporslutt 0 - 14
10
Oppførsel ved sporslutt 0 - 3
3
Generelt inntrykk 0 - 5
4
SUM

43

VOI 1

1. premie/1. prize

Spor lagt:  25.07.2009 kl. 14.30     Spor gått  26.07.2009 kl  14.48         Sporets alder: 24.18 min.

Skuddsikkerhet:  Godkjent

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

"Hunden visas på spåret och fortsätter i lämpligt tempo.  På de raka sträckorna gör hunden säkringar på sidan om själva spåret men återkommer självständigt. 
Den första legan markeras genom att stanna upp, den andra vittras i bara farten och den tredje och fjärde legan går hunden förbi på ett par meters avstånd. 
Den första vinkeln, vilken är bloduppehållsvinkeln, klaras av till följande raka med en vide båge.  Den andra vinkeln följs spårtroget och den tredje med en två meters ringning. 
Till spårslutet kommer hunden snett från sidan efter att ha kommit upp från ett dike.  Hunden stannar upp, nosar och blir kvar vid hjortklöven".

FINSK OG NORDISK VILTSPOR CHAMPION

FINNISH AND NORDIC WILD GAME TRACKING CHAMPION

Norsk Retriever Klubb av Bergen og Omegn, 6.6.09

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Jan Kai Torvanger, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Hunden går godt frem til siste avhopp.  Jobber tungt for å komme videre. Slit på nest siste strekke, går ut i siste vinkel og slit lenge for å finne sporslutt.

The dog is good to last place without blood. Works heavy to move on. Have problems at second last stretch, goes out in the last angle and works very hard a long time to find end of the track.

2. premie/2. prize

Norsk Retriever Klubb avd Sogn og Fjordane, 31.5.09

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Jan Kai Torvanger, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Eit meget godt gjennomført spor.  Spornøye, fint tempo.

A very good track. Exact in the track, nice speed.

1. premie/1. prize

Eid Hundeklubb, 30.5.09

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Birger Hogrenning, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

God start i roleg tempo.  Tapte spor i 2 vinkel men jobba seg tilbake.  Sporslutt etter 30 min.  Godt samarbeid mellom hund og fører.

Good start in calm speed. Lost track in the 2nd angle but worked himself back. End of track after 30 minutes. Good teamwork between dog and owner.

2. premie/2. prize

Bergen Hordaland Dachshundklubb, 30.8.08

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Øystein Sjursen, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
X
-
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
X
-
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
X
-
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En utmerket ettersøkshund, utreder spor etter hjort som er støkket fra dagleie.

A excellent dog for search after wild game, finds track after dear who has got up from where it has laid down.

1. premie med HP/1. prize with Prize of Honour

Gävleborgs Taxklubb, Sverige, 5.7.08

Ordinær terminfestet blodsporprøve - natt/bloodtrackcompetition - night

Dommer/judge: Solbritt Frances, Sweden

Spårförmåga: 5

Arbetstempo: 6  

Godkänd skottprövning: ja  

Pris öppen klass: 1. premie og S VCH!

SVENSK VILTSPOR CHAMPION

SWEDISH WILD GAME TRACKING CHAMPION

Os Jakt og Fiskelag, Ulven, 27.4.08

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Gro Søfteland, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En meget god ekvipasje som starter bra.  Kommer inn i et terreng med MYE vilt.  Ekvipasjen er mye av sporet men jobber seg på igjen.  En ærlig hund.  Finner klov etter 25 min.

A very good team who start well. Get into a ground with a LOT of deers. The team are a lot outside the track, but work into it again. A honest dog. Finds the end after 25 min.

1. premie/1. prize

Bergen Hordaland Dachshundklubb, Hattvik, 26.4.08

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Inger Marie Haugland, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
-
X
-
-
Tempo
-
-
-
-
X
Tapsarbeid
-
-
-
-
X
Konsentrasjon og vilje
-
-
-
-
X
Arbeidsmåte
-
-
-
-
X
Helhetsinntrykk
-
-
-
-
X

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En hund som ikke hadde dagen.

A dog who didn't has the day.

0. premie/0. prize

Rogaland Dachshundklubb, Foss - Eikeland, 12.4.08

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Trond Frostad, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
-
X
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En ekvipasje som har det litt travelt.  Finner sporslutt etter 25 minutter, der mye av tiden er gått med til å finne tilbake til sporet.

A team who are a bit busy. Finds the end of the track after 25 min., where much of the time has been used to find back to the track.

2. premie/2. prize

Norsk Retriever Klubb avd. Rogaland, Melsheia, 22.9.07

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Magnor Wetteland, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Arbeider i behagelig tempo.  Bruker overvær.  Meget god i tap.  Finner sporslutt etter 34 min. 

Works in delightful speed. Uses a high nose. Very good at lost. Finds the end after 34 min.

1. premie/1. prize

19/8-07

I går var den store NM dagen for Helga-Mari og Amigo. De hadde kvalifisert seg for NM, og var satt opp som 1. reserve. Fredag kveld fikk de beskjed om at en hadde trukket seg, og Amigo var derfor sikret deltakelse. Stor var derfor skuffelsen når de i begynnelsen av sporet blir forstyrret av en løs border collie hanne på tur. Helga-Mari ønsket å starte sporet på nytt, men fikk da beskjed om at premieringen ble 0. Dette er etter både min og Helga-Maris mening en meget streng bedømmelse, men sånn er det. En erfaring rikere, og med Amigos unge alder tror jeg helt sikkert at det blir flere NM deltakelser på dem. Vi ønsker dere LYKKE TIL videre og GRATULERER med deltakelsen!

Yesterday was the great Norweigan Championchip day for Helga-Mari and Amigo. They were qualified for the Norwegian Championchip, and were put as 1. reserve. Friday evening they got the message that one had drawed from the competition, and Amigo was guaranteed participation. Not strange Helga-Mari was dissapointed because the track was the distroyed by a loose border collie male in the wood. She wanted to start the track again, but got the message from a very strict judge that the prize become 0 because of that. This is after mine and Helga-Maris opinion a very strict judgement, but that how it is. One experience richer, and with Amigos young age I'm quite sure that it will be more Norwegian Championchips for them. We wish you GOOD LUCK and CONGRATULATE with the participation!

NM utenfor Os i Bergen, 18.8.07

Arr. Bergen Hordaland Dachshundklubb

Dommer/judge: Gro Søfteland, Norway

En ekvipasje som startet bra, men går tidlig av sporet, krysser sporet og går av igjen.  Ringer og leiter; kunne ønske mer systematisk i tapsarbeidet.  Kommer på sporet igjen, men da vil fører ta hunden av sporet og ser således ikke at hunden er på.  Trekkes av dommer etter 17 min.

0. premie/0. prize

20/5-07

Helga-Mari og Amigo var på blodsporprøve i går, og jeg må bare få komme med en kommentar til at Amigo fikk dette resultatet. 12 av 18 ekvipasjer fikk 0, og det var nok mye pga det dårlige været og den fryktelige vinden. Men, sånn er det, championer kan få 0 de også.

Yesterday Helga-Mari and Amigo were at a bloodtrack test, and I just have to comment that Amigo got this result. 12 of 18 got 0, and much of the reason was because of the horrible weather and a lot of wind. But, so it is, champions also can have a 0.

Norsk Retriever Klubb Bergen og Omegn , Bergensområdet, 19.5.07

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Hans Tore Eide, Norway

Ein hund som har litt dårlig framdrift i dag.  Runderer mye i 3 vinkler, krysser sporet fleire gonger uten å ta sporet opp.  Trekkes av dommer etter 40 min.

0. premie/0. prize

19/2-07

Helga-Mari fikk ettersendt dette diplomet etter blodsporprøven i mai, bedre sent enn aldri. Bildet av Amigo har hun satt inn i stedet for et annet.

This diploma from the bloodtracktest in May was forwarded to Helga-Mari not so long time ago, better late than never. The picture of Amigo she has put in instead of another.

26/9-06

Amigo har vært på praktisk ettersøk i kveld, og han var superflink gutt. Helga-Mari forteller:

Vi fikk utkalling på et rådyr som var påskutt, og jegeren hadde vært uheldig og truffet det i bakfoten.  Den hang og dinglet sa han.  Jeg er alltid skeptisk til slike søk siden de kan springe veeeeldig langt på tre bein...   Men vi fant litt bein og bloddråper på skuddplassen og Amigo ble satt på sporet.  Han var meget spornøye - han gikk nøyaktig i sporet til dyret - jeg fant små dråper et par steder.  Vi krysset deretter over på en grusvei, og vi fulgte langs den veien borti 150 m.  Jeg kunne ikke se en eneste blodflekk, men Amigo var svært så sikker i sin sak.  Jobbet i et flott tempo!  Plutselig er det som om jeg klabber til ham - han vender nesa 90 grader til venstre og krysser over til venstre side av veien og går opp skråningen og forsvinner opp i skogen.  Her er det MASSE blod å finne så det er ingen tvil om at nå er vi i hælene på rådyret!  Jeg har jegeren med meg og ber ham om å være i beredskap.  Etter 30 m blir lina slakk og der ligger rådyret!  Det er fremdeles i live, så jeg tar Amigo inntil meg og instruerer jegeren om at han skal gå fram og skyte det i hodet.  Nå er jeg spent på Amigo sin reaksjon på skudd - vi står kun 2 m fra dyret når han skyter... men han leer ikke engang på ørene - han er totalt fokusert på rådyret som ligger der!  Så etterpå får han lov til å komme fram og buste litt og det er julekveld og nyttår og 17 mai på en gang :))   Det viser seg at bakfoten omtrent er avskutt.  Så det var jammen godt vi fant dyret!  Lengden på sporet var sikkert rundt 300m.  Alle vanskeligheter - søk langs vei, skudd og beinskade.  Helt topp søk!!!!!

Bergen - Hordaland Dachshundklubb, Bergen, 26.8.06

Ordinær terminfestet blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Ove Lunde, Norway

En ekvipasje der hunden er litt urutinert, men klarer allikevel problemene som oppstår. Hunden er spornøye og ærlig. Fører understøtter hunden på en elegant måte, og dette samarbeidet gjør at ekvipasjen får en 1. premie.

1. premie/1. prize

Hordaland Elghundklubb, Husnes, 4.5.06

Bevegelig blodsporprøve/bloodtrack

Dommer/judge: Taisto Erkinharju, Norway

Starter sporing villig og i passe tempo. Veldig ærlig i tap og finner ut av alt selv uten

hjelp av dommer eller fører. Finner sporslutt etter 30 min. Med litt mer erfaring for

hund kan dette bli en meget god ettersøksekvipasje.

1. premie/1. prize

Onsdag 12. april ble Amigo godkjent ettersøkshund, han er Norges forste stabij som får denne godkjenningen. Det mest imponerende er at han gikk begge sporene samme dag, og at han klarte dette med utmerket resultat. Vi gratulerer Helga-Mari og Amigo, og er kjempestolte av dere!

Norsk Schweisshundklubb, Mongstad, 12.4.06

Bevegelig blodsporprøve/bloodtrack

Dommer/judge: Øystein Sjursen, Norway

Hunden tar an sporet i et passe tempo, og viser meget god vilje til å arbeide på spor. Arbeider konsentrert ved mindre tap. Sporarbeidet ble utført under vanskelige forhold. En ung hund som gjør et meget godt sporarbeid. Rutinert ført.

1. premie/1. prize

Trøndelag Dachshundklubb,Mongstad, 12.4.06

Fersksporprøve/Fresh track

Dommer/judge: Øystein Sjursen, Norway

Hunden finner selvstendig tydelige spor etter hjort som har krysset skogsvei. Finner dagleie som nettopp er forlatt. Følger sporet rolig og konsentrert inntil dyr observeres. En meget god ettersøksekvipasje!

8 poeng/8 points

2/4-06

Forrige helg var det ikke bare Alfi og Ambra som gikk spor. Jarle hadde lagt ut et "kort" og "enkelt" spor på 200 meter, og det gikk Amigo etter 19 timer, selvfølgelig uten problemer.

Last weekend it was not only Alfi and Ambra which were doing a bloodtrack. Jarle hade made a "short" and "simple" track which was 200 meter, and Amigo did that after 19 hours, of course without any problems.

   

I forrige uke fikk Amigo prøve seg på et ordentlig ettersøk han også (Shila har også gjort det). Sonny sporet opp dyret først, og etterpå fikk Amigo lov. Det var visst noe helt annet enn å finne en klov i sporslutt, halen hadde logret som bare det.