Amigos resultater

Næssgården's Always Action Ahead


Mentalbeskrivning

Næssgården's Always Action Ahead 06100/05

Mentalbeskrivare: Eva Odd          Testdato: Säffle, 30.4.2006
1
2
3
4
5

1a. KONTAKT

      Hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bittforsök.
Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar seg inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT

   Samarbete

Följer ej med trots upprepande försök att locka.
Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral.
Följer med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt interesse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT

      Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bittforsök.
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.
Accepterar. âr neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1

      Leklust

Leker ej.
Leker ej, men visar interesse.
Leker-startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1

      Gripande

Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1

    Dragkamp

Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter-drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a.FÖRFÖLJANDE
Startar ej. (1)
Startar men avbryter. (2)
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. GRIPANDE
Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.   AKTIVITET
Är ouppmerksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmerksam och lugn-står, sitter eller ligger.
Är uppmerksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmerksam men ngt. orolig, vandrar runt och nosar.
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK

    Interesse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll. Avbrott kan förekomma.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK

      Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del.
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. AVST.LEK

      Nyfikenhet

Går ej fram til figuranten. Ointresserad.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram når figuranten ger seg tillkänna.
Går frem til figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Går fram direkt til figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK

       Leklust

Visar inget intresse.
Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK

    Samarbete

Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig.
Uppmanar passiv figuranten till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.

       Rädsla

Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.

       Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flere hotbeteenden under längre tid.
Visar hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.

       Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar til overallen-lockar på hunden.
Går fram til overallen när föraren står bredvid.
Går fram til overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram til overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.

       Kvarstående

       rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid 1 a passagen. Minskat utslag vid 2 a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla etter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.

       Kvarstående

       interesse

Inget intresse för overallen.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.

      Rädsla

Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.

      Nyfikenhet

Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.

      Kvarstående

      rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempoväxling vid 1 a passagen. Minskat utslag vid 2 a passagen.
Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.

      Kvarstående

      interesse.

Inget intresse för ljudkällan.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN

    Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flere hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN

      Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då.
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/handlar mot båda spökena undar hele momentet.

8c. SPÖKEN

    Rädsla

Uppehåller sig i hovudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i hovudsak framför eller bredvid föraren. Nogon avståndsreglering.
Uppehåller sig i hovudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i hovudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN

       Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN

       Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2

    Leklust

Leker ej.
Leker ej, men visar intresse.
Leker-startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2

      Gripande

Griper ej.
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå til lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.
Känd mentalstatus