Gården/The farm

 

3/7-13

Disse bildene ble tatt 6. juni. Det har blitt tatt ned masse trær så det har blitt mye mer åpent der. Denne helgen skal vi få ryddet bort all kvisten håper vi.

These pictures were taken 6th of June. It has been taken down a lot of trees, and has  been more open. This weekend we hope to clear away all twig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.10.12

25.10.12
 
 
 
 
 

5.10.12