MIRA

Rally lydighet

Rally obedience


Norsk Terrier Klubb Østfoldgjengen, Fredrikstad, 16.1.10

Klasse 1 /Class 1

Dommer/judge: Irene Heggen, Norway

Disk/Disqualification

Norsk Terrier Klubb, Mastemyr, 20.9.09

Klasse 1 /Class 1

Dommer/judge: Irene Heggen, Norway

180 poeng/180 points

 Nr. 3/no. 3

2. opprykk til klasse 2/2nd qualification for class 2

Klasse 1 /Class 1

Dommer/judge: Kirsti Kahrs, Norway

182 poeng/182 points

 Nr. 3/no. 3

1. opprykk til klasse 2/1st qualification for class 2