Robin

Blodspor og ettersøk

Bloodtrackcompetitions and tracking for wild game


Sotra Brukshundklubb, Sotra, 6.6.15

Ordinær blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Nils Jacob Eide, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
-
-
X
Konsentrasjon og vilje
-
-
-
-
X
Arbeidsmåte
-
-
-
-
X
Helhetsinntrykk
-
-
-
-
X

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Starter godt i et fint tempo. Sliter litt i første avhopp. Går av sporet og krysser sporet uten å spore. Avbrutt av dommer etter 20 minutter.

Starting well in a nice pace. Struggling a bit in the first defection. Going off track and cross track without derailing. Interrupted by judge after 20 minutes.

0. premie/0. prize

Fitjar og Stord Hundeklubb, Stord, 25.4.15

Ordinær blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Arne Sangholdt, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
-
-
X
Konsentrasjon og vilje
-
-
-
-
X
Arbeidsmåte
-
-
-
-
X
Helhetsinntrykk
-
-
-
-
X

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Starter i et utmerket tempo. Ekvipasjen går greit til første vinkel. Går så av på ferskspor og finner ikke tilbake til blodsporet. Stoppet av dommer etter 15 min.

Starting in an excellent pace. Equipage goes smoothly to the first angle. Then goes on fresh tracks and can not find back to blood track. Stopped by judge after 15 min.

0. premie/0. prize

Fitjar og Stord Hundeklubb, Sveio, 21.9.14

Bevegelig blodsporprøve /bloodtrackcompetition

Dommer/judge: Helga-Mari Tessem, Norway

Foto: Helga-Mari Tessem
 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
-
X
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
X
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

En ung og ivrig hund. Har fint tempo. Mister litt konsentrasjonen på slutten. Markerer sårleie. En lovende ekvipasje.

A young and eager dog. Has good pace. Losing some concentration at the end. A promising carriage.

1. premie/1. prize