AMBRA

Blodspor; trening og resultater

Bloodtrack; training and results


Norsk Shibaklubb, Hobøl, 23.6.13

Ordinær blodsporprøve /bloodtracktest

Dommer/judge: Lars Hjelmtvedt, Norway

 
 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
X
-
-
-
Tempo
-
X
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Meget godt sporarbeid, omstendig arbeid gjenom skogen. Meget godt tempo og helthetsinntrykk.

Very good track work, tedious work through the forest. Very good pace and completely proportionality impression.

1. premie/1. prize og N VCH!

NORSK VILTSPORCHAMPION!!

NORWEGIAN BLOODTRACK CHAMPION!!

Vestfold Elghundklubb, Farrisbygda, Kvelde, 19.9.12

Bevegelig blodsporprøve /bloodtracktest

Dommer/judge: Knut Thoresen, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Ingen kommentarer/No comments.

1. premie/1. prize

10.9.12

Liggetid/lietime: 16 timer/hours

Lengde/length: Ca 400 m

Vær/weather: Overskyet vær, en del vind./Cloudy weather, windy.

Kommentar/comments:

La ut sporet kvelden før med alt som skal være med, og på forskjellig underlag. Det var en del vind. Ambra startet helt greit, men plutselig sporer hun helt av. Jeg blir bare stående stille til hun går innpå igjen. Sårleiet går hun litt forbi, men går tilbake og markerer det. Hun sporer av litt senere også, men siste del går hun veldig bra. Vi traff på en sopplukker og Ambra logret noe veldig, men fortsatte greit på sporet igjen. Gikk rett på sporslutt. Helt tydelig mye vilt, så det kan nok være det som gjør at hun sporer av. Egentlig et helt greit spor, der jeg får gjort korrigeringer ved å bli stående stille når hun går av.

Let the track the night before with all that should be included, and on different substrates. There was some wind. Ambra started fine, but suddenly she completely off track. I'm just standing still until she is catching up again. She is out of the track a bit later also, but last part is very good. We met one who picked mushrooms and Ambra wagged her tail a lot, but continued right on track. Went right on the end of the track. Quite clearly a lot of game, so it could probably be what makes her derails. Really a fine track, where I have made ??corrections by stand silent when she walks by.

1.5.12

Liggetid/lietime: 22 timer/hours

Lengde/length: Ca 200 m

Vær/weather: Overskyet vær, regn tidligere på dagen, vindstille når sporet ble lagt./Cloudy weather, rain earlier that day, calm when the track was laid.

Kommentar/comments:

La ut sporet kvelden før med alt som skal være med, og på forskjellig underlag. Dagen etter hadde forholdene endret seg veldig. Fra å være fukt i bakken var det knusktørt i tillegg til litt vind. Sporet skulle vise seg å være ganske vanskelig, resultatmessig ikke noe 1. premiespor, men veldig bra trening med korrigeringer.

Let the track the night before with all that should be included, and on different substrates. The day after the conditions had changed a lot. From being moisture in the ground was bone-dry as well as some wind. The track proved to be quite difficult, profit no 1 premium track, but very good training with corrections.

Solemskogen Jeger- og Fiskeforening, Marikova, Frogn, 29.7.11

Bevegelig blodsporprøve /bloodtracktest

Dommer/judge: Anne Lise Kaarbø, Norway

 
 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
X
-
-
-
-
Tempo
X
-
-
-
-
Tapsarbeid
-
X
-
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
X
-
-
-
Arbeidsmåte
-
X
-
-
-
Helhetsinntrykk
-
X
-
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Utrolig spornøye 1. halvdel av sporet. Så to ganger litt ute, men tok seg fint inn, den ene gangen godt hjulpet av fører. Fint, rolig tempo. Hunden er lett å lese.

Incredibly tracks closely 1st part of the track. Then two times a bit outside, but building nicely into the track,  first time with good help from the owner. Nice, calm speed. The dog is easy to read.

1. premie/1. prize

8.5.11

Liggetid/lietime: 14 timer/hours

Lengde/length: Ca 200 m

Vær/weather: Pent vær, tørt, vindstille når sporet ble lagt./Nice weather, dry, calm when the track was laid.

Kommentar/comments:

Fredag kveld la jeg ut et spor med en vinkel uten blod, sårleie, og andre vinkler med blod. Lørdag morgen gikk hun sporet. Det blåste en del mer den morgenen enn da sporet ble lagt, og hun var ute og sjekket flere ganger, men tok seg fint inn igjen hele tiden. Vinkelen uten blod tok hun veldig bra. Jeg fikk ikke helt med meg om hun markerte sårleiet, men hun gikk direkte på sporslutt.

Friday evening I put out a track with one angle without blood, and other angles with blood. Saturday morning she did the track. It blew a lot more that morning than when the track was laid, and she was out and checked several times, but took up fine again all the time. The angle without blood was very good, and she went straight to the end of the track.

   

1.5.11

Liggetid/lietime: 7 timer/hours

Lengde/length: Ca 100 m

Vær/weather: Pent vær, tørt, litt vind./Nice weather, dry, a little bit windy.

Kommentar/comments:

Langfredag la jeg ut et enkelt spor til Ambra, med tanke på at hun ikke har gått spor siden september 2008. Grunnen til det er at sommeren 2009 brukte jeg all min tid og energi på Siane som var syk, og som døde september samme år. I fjor hadde Ambra valper, og jeg kom aldri i gang med noe trening etter det. Men, nå er vi i gang. Sporet ble lagt ut på formiddagen ca 12.30, og ble gått om kvelden ca 19.30. Det var blod i hele sporet, og noen vinkler. Jeg hadde glemt skank, men la pølsebiter ved sporslutt. Ambra gikk veldig bra, men rotet litt i forbindelse med sporslutt, det kan ha vært vinden. Alt i alt er jeg fornøyd.

Good Friday I put out a single track to Ambra, considering that she hasn't gone track since September 2008. The reason is that summer 2009 I used all my time and energy for Siane who was ill, and who died September same year. Last year Ambra had puppies, and I never started with training after that. But, now we are going. The track was laid out in the morning approc 12.30, and was gone in the evening approx 19.30. There was blood all over the track, and some angles. Jeg had forgotten the foot, but laid some sausage bits at the end of the track. Ambra went very well, but messed up a bit in connection with the end, it maybe can have been the wind. All in all I'm satisfied.

30.9.08

Liggetid/lietime: Ca 18 timer/hours

Lengde/length: Ca 200 m

Vær/weather: Sol om ettermiddagen og morgenen, mye vind, tørt i bakken/Sun in the afternoon and morning, dry in the ground, a lot of wind.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld 27.9. la jeg ut et spor til Ambra som hadde flere vinkler, et blodopphold i rett strekning, en vinkel uten blod, sårleie. Vi var på et helt nytt område ved Gardermoen flyplass sammen med Berit som har Baluba.

Sporet gikk vi rundt kl. 13.30 søndag formiddag, Berit tok bilder. Ambra reagerte ikke i det hele tatt på alle flyene.

Hun går veldig bra nå, hun rotet litt i starten, men bortsett fra det gikk hun nydelig til tross for masse vind. Har veldig lyst til å melde henne på en prøve nå før vinteren kommer.

Saturday evening 27.9. I laid a track for Ambra which had some angles and about 10 meter straight ahead without blood, one angle without blood. For us it was a completely new area nearby Oslo Airport Gardermoen and we were together with Berit who owns Baluba. We did the track about 13.30 AM sunday, Berit took some pictures. Ambra didn't react at the planes at all.

She is very good at the moment, she had some problems from the start, but the rest of the track was beautiful despite of a lot of wind. I think I wan't to try her at a test before the winther comes.

   

21.9.08

Liggetid/lietime: Ca 18 timer/hours

Lengde/length: Ca 350 m

Vær/weather: Sol om ettermiddagen, ca 8 grader, vindstille, overskyet på morgenen, fukt i bakken/Sun in the afternoon, about 8 degrees, a lot of moist in the ground, no wind, cloudy in the morning.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld 13.9. la jeg ut et spor til Ambra som hadde 3 vinkler, et uten blod, sårleie, et opphold i rett strekning på ca 10 meter.

Sporet gikk vi rundt kl. 13 søndag formiddag, Lars var med og tok bilder. Gry var med og så på.

Ambra gikk hele sporet i et nydelig tempo, og hun gikk uten problemer hele sporet helt til rett før sporslutten. Da dro hun ut til venstre, spør meg ikke hva hun fikk i nesa da. Jeg lot henne få gå litt før jeg stoppet og lot henne få søke seg tilbake. Alt i alt er dette det beste sporet hun har gått noen gang, jeg er veldig glad og fornøyd.

Saturday evening 13.9. I laid a track for Ambra which had 3 angles, one without blood and about 10 meter straight ahead without blood.

We did the track about 13 AM sunday, Lars took pictures and Gry was there.

Ambra did the whole track in a beautiful speed, and she did the track without any problems until just before the end of the track. Then she went out left, don't ask me what she got in her nose at that moment. I let her go a bit before I stoped her and let her find back to the end of the track. I'm very happy and satisfied, this is her best track ever.

   

21.4.08

Liggetid/lietime: Ca 16 timer/hours

Lengde/length: Ca 200 m

Vær/weather: Sol om dagen ca 14 grader, rundt 0 grader om natten, litt vind/Sun at day about 14 degrees, about 0 degrees at night, a bit windy.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld la jeg ut et spor til Ambra som hadde 3 vinkler, sårleie og et blodopphold på ca 5 meter i rett strekning. Hennes spor var veldig lite merket, dette for å teste meg selv. Sporet gikk vi rundt kl. 11 søndag formiddag.

Ambra dro litt ut i feil retning helt i starten, dette gjorde hun også sist helg. Jeg holdt henne igjen, men kanskje burde jeg ha fulgt på for å se om hun gikk innpå igjen. Det kan jo faktisk hende at vinden har flyttet på det. Første vinkelen gikk ganske bra og hun markerte sårleiet før hun dro ut i litt feil retning. Jeg lot henne gå før jeg satte henne på sporet igjen. Nå skal det sies at jeg faktisk hadde litt problemer med å finne det helt eksakt, men vi fikk det til. Etter det gikk hun veldig bra i neste vinkel og helt frem til blodoppholdet, da dro hun ut i helt feil retning - igjen, men jeg lot henne gå en stund før jeg skulle ta henne tilbake. Da hadde jeg skikkelig problemer med å finne ut hvor det var, så jeg tok henne tilbake til før blodoppholdet. Ambra gikk forbi sporslutt, vet ikke om det kan ha å gjøre med at jeg ikke hadde lagt ut skanken denne gangen, kun godbiter. Alfi gjorde det samme hun også, derfor tror jeg ikke det har noe med vind å gjøre siden sporsluttene lå i forskjellig vindretning.

Jeg vet ikke, men det kan nok hende jeg ble litt ukonsentrert av at familien var med, men det er fin læring det også. Egentlig var det godt å se at jeg klarte å sette Ambra på sporet igjen to ganger, det ser ut til at det fungerer med innlæringen av kommandoen "søk spor". Om jeg hadde klart det hvis jeg ikke hadde visst sånn noenlunde hvor sporet gikk er en helt annen sak, men jeg lærer hele tiden.

Konklusjonen for Ambras spor er vel egentlig litt sånn passe, men absolutt en del positive ting.

Saturday evening I made a track for Ambra which had 3 angles and about 5 meters without blood straight ahead. Her track had almost not markings, just to test myself. The track we did about 11 AM sunday morning.

Ambra moved out in wrong direction at the start, this she also did last weekend. I kept her from going, but maybe I should have gone after her to see if she found it again. There is a possibility that the wind has moved it. The first angle she did well and she went some meters before she moved out in wrong direktion again. I let her go before at I took her back to the track again. I will say that I had some problems to find it excactly, but we did it. After that she had a very good period, she took the next angle and did it very well before we came to the area without blood where she moved out in wrong direction - again, but I let her go a while before I should take her back. Then I had really trouble to find where it was, so I took her all the way back before the area without blood. Ambra past the end of the track, I'm not sure if it has something to do with that I didn't have the deerfoot there, only sausages. Alfi did the same thing, that's why I don't think it has something to do with the wind since the both ends laid in different winddirections.

I'm not sure, but maybe I was a bit unconcentrated because of the family were there, but it's nice to learn this way. It was good to see that I managed to put Ambra to the track again twice, it looks like it works with the teaching of the command "seach track". If I had managed to do this if I didn't know where the track was is another thing, but I learn all the time.

The conclusion for Ambras track is that it was moderat, but absolutely some positive things.

   

12.4.08

Liggetid/lietime: Ca 7 1/2 timer/hours

Lengde/length: Ca 100 m

Vær/weather: Overskyet, masse fuktighet i bakken, vindstille/Cloudy, a lot of moist in the ground, no wind.

Kommentar/comments:

Har vel aldri startet sportreningen så tidlig på året, men deilig å komme i gang igjen. De første sporene kommer jeg til å legge selv for Ambra , fordi jeg skal begynne å legge inn kommandoen "søk spor", og da må jeg vite hvor sporet går. Skal også prøve å gire henne litt mer opp ved sporstart, men vet ikke hvor enkelt det blir. Disse tipsene fikk jeg av dommeren da vi gikk sporprøven i fjor høst.

I og med at jeg har fri hver fredag, benyttet jeg i går anledningen til å legge spor om formiddagen. Hadde på forhånd bestemt at sporet ikke skulle være så veldig langt. Det var blod i hele sporet og to vinkler.

Gikk sporet om kvelden. Ambra virket interessert i sporstarten, men ble litt usikker når jeg prøvde å gire henne opp. Jeg tror faktisk ikke det er helt henne, men jeg får prøve igjen. Det var noe bråk i nærheten, men det er bare fint at vi får trent på det. Hun satte i gang, men sjekket ut til høyre rett etter sporstart. Resten av sporet gikk hun veldig bra, bortsett fra at hun gikk på nedsiden før den andre vinkelen. Sporslutten markerte hun som vanlig ved at hele henne logret når hun var rett i nærheten. Det er virkelig gøy å se henne. Jeg hadde lagt pølsebiter i sporslutten, og det er mer populært enn den rådyrfoten.

Jeg roste henne og sa "søk spor" underveis når hun var på sporet, og det brydde hun seg ikke noe om. På den måten kan jeg få inn den kommandoen. Jeg ser absolutt fordelen ved det, jeg har bare ikke tenkt så langt tidligere.

Neste spor blir nattgammelt, bare en fordel at det får ligget lenger. Det skal være lenger og med blodopphold rett strekning, skal også legge inn et sårleie.

Er veldig fornøyd med årets første spor av Ambra, men tviler på at jeg får opp noe "drive" i henne, tror ikke det er hennes væremåte.

I have never started the tracktraining so early in the beginning of the year, but it's nice to start again. The first tracks I will make for Ambra alone, because I will start to give her the command "seach track", and then I have to know where the track is. I also will try to make her a bit more keen in the start of the track, but I don't know how easy that will be. These tips I got from the judge when we did the bloodtracktest in September last year.

Since I have free from work every friday, I took the advantage of that yesterday and made a track in the morning about 11 AM. I had decided that the track shouldn't be too long. It was blood in the whole track and two angles.

We did the track in the evening. Ambra seemed interested in the start, but was a bit uncertain when I tried to make her a bit more keen. Actually I don't think that is her, but I will try again. It was some noise nearby, but she needs to be trained at that. She started, but checked out to the right just after the start. Rest of the track she did very well, except that she went below before the second angle. The end of the track she marked as usual, you can see at the whole body how happy she is, it's really fun to see her like that. I had put some sausages in the end, and that's more popular than the foot of a dear.

I praised her and said "seach track" when she was at the track, and she didn't bother. At this way I can learn her this command. I absolutely see the advantage with this, I just haven't thought about it earlier.

The next track will lie over the night, just a benefit that it lies longer. The track will be longer and with 10 meters without blood straight ahead.

I'm very satisfied with the first track this year for Ambra, but I doubt that I get some more "drive" at her, I don't think that's her way to behave.

Ambra ved sporslutt./Ambra at the end of the track.

Solemskogen Jeger- og Fiskeforening, Maridalen, Oslo, 11.9.07

Bevegelig blodsporprøve /bloodtracktest

Dommer/judge: Anne Lise Kaarbø, Norway

 
Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
-
-
X
-
-
Tempo
-
-
X
-
-
Tapsarbeid
-
-
X
-
-
Konsentrasjon og vilje
-
-
-
X
-
Arbeidsmåte
-
-
X
-
-
Helhetsinntrykk
-
-
X
-
-

Dommerens kommentarer/comments from the judge:

Sporet lå nær Sandermosen Stasjon, og da toget fløytet glapp mye av konsentrasjonen. Kom i gang etter noe hjelp. Siste tredjedel av sporet gikk fint!

Tre track was near by Sandermosen railwaystation, and when the trail fluted much of the consentration was lost. With some help she started again. Last third part of the track was good!

3. premie/3. prize

2.9.07

Liggetid/lietime: Ca 15 timer/hours

Lengde/length: 400 m

Vær/weather: Litt regn om kvelden/pent vær, mildt, fuktig, noe vind/a little bit rain in the evening/nice weather, mild, moist, some wind.

Kommentar/comments:

Denne uken fant Kenneth og jeg ut at det var på tide med sportrening igjen, og i går kveld la vi ut spor til Bailo og Ambra som ble gått i formiddag. Ambra starter i et nydelig tempo, men legger seg som vanlig litt til siden for sporet. Jeg oppdaget noe nytt med henne i dag, som jeg håper kan bli til stor hjelp senere hvis hun fortsetter med det. Rett før hun slo inn på sporet begynte halen å logre akkurat som når hun finner sporslutt. Ambra gikk veldig bra helt til aller siste del, men den delen ble nok noe vanskelig for henne. Siste vinkelen med blodavhopp lå nok litt for tett på sporslutt, så der sleit hun veldig. Hun begynte bra med å sjekke ut i alle retninger helt til hun fikk ferten av musehull i skogen. Ambra satte nesa skikkelig ned i hullet og snøfta som bare det. Etter en stund begynte hun å søke igjen, men fant ikke sporet. Til slutt valgte jeg å sette henne på. Hun gikk forbi sporslutten, og begynte å gå sporet til Kenneth, men til slutt fant hun slutten, og denne gangen lå det også pølsebiter der i tillegg til skanken. Jeg er veldig fornøyd med at hun markerte sårleiet veldig bra i dag, og totalt sett synes jeg hun gikk strålende. Bailo gikk også veldig bra, så nå har jeg bestemt at vi skal melde dem opp til sporprøve.

This week Kenneth and I found out that it was time for tracktraining again, and yesterday evening we did tracks for Bailo and Ambra which we did this morning. Ambra starts in a beautiful pace, but as usual she lies a bit at the side of the track. I discovered something new with her today, and I hope it can be a great help for me later if she continue with this. Right before she goes into the track her tail starts to wave just like she does when she finds the end of the track. Ambra did very well until the last part, but I think that part was too difficult for her. The last angle without blood was a bit tight to the end of the track, so there she had to work a lot. She started to check out in all directions until she got the smell of a mousehole in the wood. Ambra put her nose deep down in the hole and smelled a lot. After a while she started to work again, but didn't find the track. At the end I choosed to show her the track. She passed the end, and started to follow the track where Kenneth had gone, but at the end she found it, and this time it was sausages there toghether with the bone. I'm very satisfied that she marked the "lieplace" very well today, and totally I think she did it brilliant. Bailo also did it very well, and now I have decided that we will try them at a blood track test.

8.7.07

Liggetid/lietime: Ca 13 timer/hours

Lengde/length: 300 m

Vær/weather: Overskyet m/lett regn, mildt, fuktig/cloudy and light rain, mild, moist.

Kommentar/comments:

Lørdag kveld var Kenneth og jeg ute og la spor igjen, meningen var at jeg skulle legge til Alfi og Bailo, og Kenneth til Ambra. Jeg begynte med sporet til Bailo, og fant ut at terrenget ikke var spesielt enkelt å legge spor i. Dermed ble det ikke noe spor til Alfi denne gangen, i og med at det begynte å regne var vel ikke lysten spesielt stor heller. Vi gikk sporene søndag formiddag. Bailo fikk gå først pga at Ambra har fått løpetid. Ambra rotet veldig i den første vinkelen, og ville egentlig ned en bratt skråning. Det ville hverken Kenneth eller jeg, og sporet lå ikke der. En del av sporet gikk hun veldig på oversiden og tok vel egentlig en snarvei, men kom innpå lenger frem. Det merkelige var at Bailo hadde gjort omtrent det samme på sitt spor, bortsett fra at han gikk nedenfor sporet. Ambra gikk over sporslutt denne gangen også, jeg bare stoppet og lot henne få søke seg frem. Tror jeg skal bli ganske konsekvent med å legge ut godbiter der, tror kanskje hun markerer slutten bedre da. Da jeg kom hjem var jeg nødt til å ringe Helga-Mari for å høre hva hun mente om at både Ambra og Bailo hadde tatt en "shortcut" på sporet. Hun mente at det ikke gjorde noe så lenge hundene jobber. Det var en lettelse å høre. Da ble jeg litt mer fornøyd likevel. Nå blir det vel en liten pause med spor, ihvertfall frem til Ambra er ferdig med løpetiden.

Saturday evening Kenneth and I were out laying some bloodtracks again, the meaning was that I should lay tracks for Alfi and Bailo, and Kenneth for Ambra. I started with the track for Bailo and found out that the terrain wasn't very easy. Because of that I didn't lay any track for Alfi this time, and it started to rain, so I didn't feel very much for it at that moment. We did the tracks sunday about 10.30 to 11.30 AM. Bailo did the first track because Ambra has got her period. Ambra didn't do the first angle very well, and she wanted to go down a steep hill. Kenneth and I didn't want to go down there, and the track wasn't there. At one part of the track she went very above and did take a shortcut, but she got into the track longer forward. The strange thing was that Bailo had done almost the same at his track, except that he went below of the track. Ambra past the end of the track also this time, I just stopped, gave her the line and let her find it. I'm going to put some sausages there in the future, hopefully she will mark the end better. When I came home I had to call Helga-Mari to hear what she meant about Bailo and Ambras shortcuts. She meant that it didn't matter as long as the dogs are working. I was reliefed to hear that, then I was a little bit more satisfied after all. Now we will take a break from the tracking, and wait until Ambra has finished her period.

Sønnen til Kenneth, Andrè, tok noen fine bilder av Ambra da hun gikk spor.

The son of Kenneth, Andrè, took some nice pictures of Ambra when we did the track.

   
   

30.6.07

Liggetid/lietime: Ca 12 timer/hours

Lengde/length: 400 m

Vær/weather: Overskyet, mildt, fuktig/cloudy, mild, moist

Kommentar/comments:

Sent fredag kveld la Kenneth og jeg ut spor til Alfi, Ambra og Bailo. Kenneth la sporet til Ambra som hadde tre vinkler der et var med blodopphold, sårleie og blodopphold 10 meter rett strekning. Det hadde regnet en del i løpet av natten. Selv om sporet er merket er jeg alltid mye mer konsentrert og litt mer usikker på spor jeg ikke har lagt selv, men det er utrolig fin trening for både hund og fører. Ambra går mye roligere enn Alfi og er veldig spornøye, hun kan faktisk stå og fordype seg i enkelte blodflekker. Hun gikk veldig bra, riktignok markerte hun ikke sårleiet denne gangen heller, men nå har jeg fått vite at det ikke er så farlig all den tid hun følger sporet videre. Rett etter den ene vinkelen kom vi forbi en liten kraftstasjon midt inne i skogen, og Ambra likte ikke lyden av den. Hun kom logrende tilbake til oss og ville nok ha litt trøst. Jeg prøvde å sette henne på sporet igjen flere ganger, men det var nytteløst. Valget ble dermed å ta henne forbi for å sette henne på igjen rett etter. Det fungerte faktisk bra. Jeg merket at hun også begynte å bli sliten på slutten, men hun fullførte helt greit blodopphold både i vinkel og rett frem. Det var litt komisk da vi kom til sporslutt, som var lagt nedenfor en veltet trestamme. Hun sto faktisk på to ben i slutten og luktet på markeringen, noe hun ikke fikk noe belønning for. Jeg lot Ambra få lukte litt rundt før hun markerte slutten som vanlig. Nå synes jeg Ambra går veldig bra, og jeg føler nok at det ligger et større potensiale i henne enn Alfi akkurat nå. Vi fortsetter treningen og håper på en sporprøve til høsten.

Late friday evening Kenneth and I laid tracks for Alfi, Ambra and Bailo. Kenneth did the track for Ambra which had three angles where one was without blood, and it also was 10 meters without blood straight ahead. It had come some rain during the night. Even if the track is marked I'm allways more consentrated and less sure at tracks I haven't done myself, but it's unbelievable good training for both me and the dog. Ambra is doing the track much more calm than Alfi and she is very exact at the track, actually she can stand and smell at one spot for some secunds. She was doing a very good track, she didn't mark where Kenneth had made a place where the animal should have laid dawn with a lot of blood, but now I have heard that doesn't matter as long as she is following the track further. Right after one of the angles she came back to us, and Gry said it was because of the loud from the little powerstation in the wood. Ambra didn't like that. I tried to put her at the track several times, but without result. The choice I made was to take her past this place to put her at the track again. That worked actually well. I saw that she was getting a bit tired at the end, but she completed quite well angle without blood and also straight ahead. It was a bit comical when we came to the end of the track, which was put below a overturned tree trunk. She actually stood at two legs in the end and smelled at the marking, which she didn't get any reward for. I let Ambra smell a bit around before she marked the end as usual. At the moment I think Ambra is doing the track very well, and I feel it's a bigger potensial in her rather than Alfi right now. We will continue the training and hope for a test in the autumn.

24.6.07

Liggetid/lietime: Ca 5 timer/hours

Lengde/length: 200 m

Vær/weather: Overskyet, mildt, fuktig/cloudy, mild, moist

Kommentar/comments:

Endelig i gang med blodsportrening igjen. Denne helgen var vi på besøk hos pappa litt utenfor Kongsberg, og der har vi fine skogsområder som er helt uberørt av mennesker. Søndag morgen ved 9-tiden dro jeg avgårde for å legge spor til henne og Alfi. Jeg har blitt så veldig glad i GPSn, den er til utrolig god hjelp for å måle hvor langt sporet er. Ambras spor hadde tre vinkler, der et var med blodopphold, og et sårleie. Blodet hadde jeg lagt for hvert tredje skritt jeg gikk. Hun holdt et behagelig tempo i hele sporet, tok første vinkelen helt greit. I den andre vinkelen ville hun forbi, men da stoppet jeg. Har bestemt meg for at de ikke skal få søke langt avgårde i år, må prøve det konsekvent for å se hvordan det fungerer. Ambra søkte seg tilbake igjen mens jeg sto der og da var det bare å følge på. Vinkelen med blodopphold tok hun helt greit, men hun søkte veldig til venstre for sporslutt. Det kan ha vært vinden. Ambra søkte seg lenge og nøye til sporslutten den lille biten det var, tror det luktet fryktelig godt akkurat der. Men, det var gøy å se henne da hun slo innpå sporslutt, akkurat som tidligere logret halen noe veldig. Det er ikke vanskelig å se når hun finner slutten. Hun vil ikke ha godbiter som belønning, ihvertfall ikke Frolic, det virker som ros er mer enn godt nok for henne. Neste spor skal få ligge over natten.

At last we have started with bloodtrack training again. This weekend we visited my father who lives a bit outside of Kongsberg, and we have nice woodareas which is not much used by people. Sunday morning around 9 AM I went away to lay tracks for both her and Alfi. I have been very fond of the GPS, it helps me a lot to measure how far the track is. The track I did for Ambra had three angles, one of them without blood 10 meters. I used blood every third step I took. She kept a pleasant pace at the whole track, she did the first angle very well. At the second angle Ambra wanted to go straight ahead, but I stoped. Have decided that they are not going to seek far away this year, have to try that consistent to see how it works. Ambra seeked back while I stood there and then it was just to follow her. The angle without blood she solved very well, but she seeked very at the left of the end. It could have been the wind. Ambra seeked for a long time and very careful that few meters to the end. But, it was very funny to look at her when she found the end of the track, just like before her tail waved a lot. It's not difficult to see when she finds the end. She doesn't want anything else but commendation as reward, that's more than good enough for her. Next track will lie over the night.

29/10-06

Lørdag 21/10 rundt kl. 17.30 la jeg et spor til Ambra, fy hvor fort det blir mørkt. Hadde med meg GPSn denne gangen også og sporet ble ca 450 meter med to vinkler, en med blod og en uten, 10 meter blodopphold og sårleie. I det området jeg la sporet er jeg overhodet ikke kjent, gikk første prøvesporet med Alfi der og det var høsten 2003. Da jeg kom til enden av sporet begynte jeg å lure på hvilken vei jeg skulle gå for å komme tilbake dit jeg hadde parkert bilen. Jeg så og hørte E6, så jeg var ikke helt lost, begynte å gå ned en vei der det var boligbebyggelse, men den veien gikk parrallelt ovenfor den veien jeg hadde kjørt. Fant ut at jeg måtte inn i skogen igjen, og det var ikke spesielt fristende ettersom mørket kom sigende på veldig fort. Havnet til slutt ned på veien jeg hadde kjørt og trasket oppover til bilen. Jeg hadde flaks med været, for det var opphold da jeg la sporet, og rett etter at jeg hadde satt meg i bilen regnet det, og det regnet ikke lite den kvelden.

Sto opp kl. 7.30 søndag morgen og gikk sporet litt over kl. 8. Ambra startet veldig bra igjen helt til første vinkelen med blod, der dro hun rett frem. Lot henne få surre litt rundt før jeg tok henne tilbake til vinkelen, og da fant hun den med en gang. Markerte sårleiet fint, også surret hun litt etterpå. Vinkelen uten blod gikk bra og hun gikk veldig bra ned mot slutten av sporet, bortsett fra at hun gikk forbi, og jeg ble plutselig veldig usikker, fordi jeg vanligvis merker slutten, men det hadde jeg glemt denne gangen. Måtte ta henne litt tilbake, og da fant hun slutten og logret veldig med halen og var så fornøyd.

Heldigvis ble det lysere og lysere denne dagen, så jeg tok turen gjennom skogen tilbake til bilen, og det gikk bedre. På kvelden ringte jeg en av kursintruktørene som også er dommer, i og med at jeg snart vurderer en sporprøve. Jeg fikk forståelse av at jeg kanskje burde vente litt, men hun minnet meg på noe jeg helt hadde glemt, som jeg faktisk også skal prøve med både Ambra og Alfi. Når de går av sporet, skal jeg med en gang gi beskjed og få dem til å søke innpå sporet, ikke tillate at de går av. Tror jeg skal forsøke den taktikken noen spor for å se hvordan det går.

Saturday 21th of October about 5.30 PM I did a bloodtrack for Ambra, now is getting really fast dark in the evenings. I brought with me the GPS this time as well and the track was 450 metres with two angles, one with blood and one without, 10 metres straight ahead without blood. In the area where I did the track I'm not familiar with the wood at all, I did the first bloodtracktest with Alfi there, but that was in August 2003. When I came to the end of the track I wondered which way to take to come back where I had parked the car. I saw and heard the highway E6, so I wasn't completely lost, I went down a small road where it was some houses, but that road was above the road I had driven at. Found out that I had to go into the wood again, and that wasn't especially temting since the darkness was coming very fast. At the end I came down to the main road and walked up to the car. I was lucky with the wheather because it didn't rain when I did the track, but when I sat in the car it started, and it rained the whole evening.

I got up 7.30 AM sunday morning and did the track with Ambra about 8.10 AM. Ambra started very well as usual until we came to the first angle, there she wanted to go straight ahead. I let her search a little bit around before I took her back to the angle, and then she found it right away. She missed the once more after that, but the rest of track at the end she did very well. She past the end and I was a little bit insecure myself because I hadn't marked it, and I usually do that. Had to take her a little bit back, and then she found the end and waved her tail and was very satiesfied.

I was glad it became more light that morning so I took the trip back to the car through the wood, and that was better than the evening before. In the evening I called one of the instructors from the bloodtrackcourse I did with Ambra in the springtime, she also is a judge. I'm considering a bloodtracktest, but I understood that I maybe should wait a bit longer. She reminded me something that I really had forgotten, and which I actually will try with both Ambra and Alfi. When they loose the track I imidiately will take them back and let them find it again, not allow them to miss the track. I think I will try that tactic some tracks to se how that works.

16/10-06

Da ble det blodspor på Ambra denne helgen, hadde blod til bare et spor (og det hadde jeg fått låne av Gry og Kenneth, tusen takk). I og med at jeg er så dårlig på hvor mange meter jeg går i skogen hadde jeg denne gangen fått låne GPSn til Lars, det var effektivt. Sporet ble lagt lørdag kveld ved 18-tiden, det var nøyaktig 600 meter, 10 meter blodopphold rett frem, en vinkel med blod og en uten, fant noe som lignet et naturlig sårleie og dryppet blod oppi der. Gikk sporet kl. 8 søndag morgen, dvs at sporet hadde en liggetid på 14 timer. Det var vindstille da sporet ble lagt, men et lite drag i lufta om morgenen. Pga jakttid var både Ambra og jeg ikledd refleksvester. Hun startet veldig bra med høy motivasjon, men ikke fort, og dro antakeligvis ut på et ferskspor etter en stund (jeg tenkte ikke på å sjekke, men skal huske på det neste gang, Helga-Mari trodde kanskje det kunne være det). Rotet litt i vinkelen med blod, men tok seg inn igjen etterhvert, sårleiet fikk hun ikke med seg da hun gikk på oversiden av sporet akkurat der. Rotet også en del i forbindelse med blodoppholdet rett frem, men hun har såklart lov til å sjekke ut også. Ambra fikk også problemer der sporet gikk gjennom tett gammelt hoggormsgress, men hentet seg etterhvert inn igjen. Vinkelen uten blod tok hun veldig bra etter å ha sjekket litt ut, og resten av sporet gikk omtrent som på skinner, regner med at hun fikk ordentlig lukt i nesa den veien. Fikk testet henne ut litt opp en skråning der jeg syntes det var vanskelig å gå, sluttet med blod i bånn, jeg gikk litt til høyre der det var enklere å gå og la blod rett ovenfor der jeg burde ha gått. Der dro hun rett opp på blodsporet, gøy! Litt senere i sporet dro hun opp en skogsfugl som lå rett under en liten granbusk og da ble det fart i henne. Ambra fikk dra etter så lang lina var og der var det bråstopp. Jeg sto bare helt stille hele tiden, og etter en stund tok hun opp blodsporet igjen. Resten av sporet til slutten var kjempebra, og det var lagt inn en liten vinkel til pga at jeg ikke klarte å ta meg ned en bratt skråning. Sporslutten gikk hun først på oversiden av før hun dro ned igjen, og halen gikk som bare det. I hele sporet var motivasjonen høy, men på denne tiden av året er det også høy fuktighet og vitringen er bra. Synes fortsatt det er litt tidlig med sporprøve, men det nærmer seg at jeg vil gjøre et forsøk. Jeg var også ganske stolt av meg selv denne gangen, for selv om jeg hadde merket sporet, så husket jeg hvor det gikk etter at jeg hadde lagt meg lørdag kveld. Det var en god følelse.

Bloodtracktraining for Ambra this weekend, had only blood for one track (I borrowed blood from Gry and Kenneth, thank you). I'm so very bad at metres in the wood and this time I borrowed the GPS from Lars, that was a smart thing to do. I did the track saturday evening about 6 PM, it was exactly 600 metres, 10 metres straight ahead without blood, one angle with blood and one without. Sunday morning at 8 AM Ambra and I did the track, and that means that the track had been lying for  14 hours during the night. It was no wind when I did the track, but a little bit in the morning. Because of the huntingtime both Ambra and I wore reflector vest. She started with high motivation, but not fast, and probably she went out for a fresh track after a while (I didn't think about checking, but will rembember that next time, Helga-Mari thought it could have been that). Ambra missed the angle with blood, but after a while she found back, she did the same thing in connection with the 10 metres without blood, but of course she is allowed to check it out. The angle without blood she did very well, and the rest of the track was almost at rails, I guess she got the smell right into her nose here. I had made a test for her, because it was a place it was difficult for me to go, so I dripped blood there and I went a little bit at the right for the track and started to drip again just above. Ambra did the track and not my footsteps, fun!! A little bit later in the track a bird suddenly flew up just in front of her, and that was of course very interesting. Ambra run after it, but not longer than I held her in the line, I waited  a little bit and then she started at the bloodtrack again. The rest of the track was very good.

4/10-06

Sist helg var vi på hytta igjen, og jeg la blodspor til både Alfi og Ambra ved 12-tiden. Ambras spor var vel ca 200 meter da jeg ganske brått måtte vinkle og avslutte sporet pga at jeg traff på stien igjen. Hun fikk to vinkler med blod, 10 meter blodopphold rett strekning og et sårleie. Det regnet mer eller mindre hele tiden de 6 timene sporet fikk ligge, og da jeg skulle gå sporet åpnet himmelens sluser seg og det tordnet og braket lange drønn. Jeg syntes ikke det var spesielt koselig, men Ambra brydde seg faktisk ikke i det hele tatt. Hun begynte kjempebra og tok første vinkelen som en drøm, tempoet var så behagelig og hun tok seg god tid til å bruke nesen ordentlig, Ambra var virkelig nøyaktig i sporet. Blodoppholdet løste hun bra, men problemet kom da neste vinkel lå rett ved stien. Hun var ute på stien og inn igjen, men fant liksom ikke helt sporet. Var ute og søkte på andre siden av sporet også, og til slutt hjalp jeg henne innpå, men hun sporet en del på siden, og det var nok derfor hun misset sårleiet. Men, sporslutten fant hun og hun viser virkelig glede når jeg roser henne. Til tross for vanskelighetene på slutten synes jeg alt i alt at det gikk veldig bra i det været. Helga-Mari har bedt meg om å legge et nattgammelt spor til henne neste gang, og det skal jeg prøve. Håper ihvertfall at det er oppholdsvær da.

Last weekend we were at the cottage again, and I did bloodtracks for both Alfi and Ambra around 12 AM.  Ambras track was about 200 metres and I suddenly had to stop because I came into the path again. She got 2 angles with blood, 10 metres straight ahead without blood. It rained more or less the whole day and I waited 6 hours before I did the track with Ambra. At that moment it was a lot of rain and thunder, but Ambra didn't care about that. She started very well and the first angle she solved without problem. The speed was very delight and she took her time while she used her nose orderly. She was really precise in the track. The 10 metres without blood she solved to the best, but the problem turned up when the next angle laid close to the path. She was out at the path and back again, but didn't find the track. She was out and searched at the other side of the track as well, but finally I had to help her. The last part Ambra went a bit at the side of the track, but she found the end and she shows a lot of happiness when I praise her. In spite of the difficulties at the end I think she did very well in that wheater. Helga-Mari has told me that next track shall be at least 10-12 hours old, and I'm going to try that. I hope the wheater will be a little bit better.

17/9-06

Denne helgen har vi vært på hytta på Søndre Hallangen, pappa, Lars og gutta har fått ned noen trær sånn at vi skal få litt bedre utsikt igjen. Lørdag benyttet jeg anledningen til å få gått spor med Alfi og Ambra. Ved 12-tiden la jeg først et spor til Alfi, ca 300 meter, to vinkler, sårleie og blod i hele sporet. Etterpå la jeg et til Ambra og jeg mente selv at jeg hadde god avstand mellom sporene helt til jeg plutselig kom til å se et merkebånd i Alfis spor. Oj da, også la jeg en vinkel akkkurat der. Kan tenke meg det var ca 10-15 meter mellom de to sporene akkurat der. Ambra fikk et nokså likt spor som Alfi. Det er vel ikke å overdrive at jeg var litt spent da jeg skulle gå sporene ca 4 1/2 time senere. Jeg begynte med Ambra, og hun var veldig interessert i sporstart, men ville liksom ikke fremover, var mye mer interessert i det som var på andre siden av stien. Jeg tok henne med litt forbi sporstart og da var hun i gang. Litt rotete i starten, har ikke gått spor siden stabijtreffet i mai, men så gikk hun ganske greit helt til hun begynte å rote fælt. Jeg fikk satt henne på igjen og da gikk det greit helt til jeg plutselig skjønte at vi var på Alfis spor. Jeg tok henne litt tilbake for å se om jeg kunne finne igjen vinkelen, men det gjorde jeg ikke. Da tok jeg beslutningen om å la henne fortsette på Alfis spor, også var det bare å håpe at Alfi skulle slå innpå Ambras spor. Siste delen av sporet gikk hun kanonbra, markerte sårleie, og logret med halen like før sporslutt. Men, kloven ville hun ikke ta, jeg hadde lagt ut pølsebiter i sporslutten i tillegg.

Da jeg gikk sporet med Ambra hørte jeg Alfi i bilen neste hele tiden, og jeg skal si det var en som var giret da vi gikk fra bilen. Kan nesten si at hun gjorde et sporoppsøk, og jeg måtte virkelig holde henne igjen for å ta på sporsele og line. Har aldri opplevd at Alfi har gått ut i et sånt tempo, men hun gikk faktisk bra, og heldigvis slo hun innpå Ambras spor, tok vinkler, markerte sårleie og markerte faktisk også sporslutten veldig bra. Alfi tar aldri den kloven i sin munn, det har hun aldri gjort, og det tror jeg aldri hun kommer til å gjøre. Men, både Alfi og Ambra fikk faktisk blodopphold begge to til tross for at det ikke var planlagt. Skal bli spennende å se hvordan det går om to uker, da skal vi på hytta igjen, og da tror jeg at jeg skal prøve å få lagt spor på hver side av stien, sånn for sikkerhets skyld.

This weekend we have spend at our cottage at Søndre Hallangen. My father, Lars and the boys have taken down some threes so that we can have some better view to the Oslofjord again. Saturday I did bloodtracks to Alfi and Ambra around 12 AM. First I did one for Alfi, about 300 metres, two angles and blood all over the track. After that I did one for Ambra, and I thought I had good distance between the tracks, until I saw the marking for Alfis track. Wow, I made a angle there. I guess it was about 10-15 metres between the two tracks. Ambras track was much the same as Alfis. I don't exaggerate when I tell you that I was very excited how they would solve this tracks about 4 1/2 hours later. I started with Ambra and she was very interested in the start, but she didn't want to go further, something behind seemed more interesting. I brought her past the start and then she started. Maybe not so consentrated but we haven't done some tracks since May. Suddenly Ambra did very well before she lost it. I helped her and she did it very well until I found out that we were on the way to Alfis track. We went back some meters but I didn't find the angle, so I let her do Alfis track to the end and hoped that Alfi would find Ambras track. The last part of the track Ambra did excellent and waved with her tail just before she found the end.

While I did the track with Ambra I could hear Alfi in the car almost all the time, and I can tell she was ready for the track when we walked from the car. Can almost say that she looked up the track and I had difficulties to hold her while I should put on the harness and the tightrope. I have never experienced that Alfi has started in a speed like this, but she did it very well, and fortunately she found Ambras track, did the angles and marked the end better than for a long time. But, both Alfi and Ambra actually got blood interruption even if it wasn't planned. I'm excited to see how the next tracks will be in two weeks, then we are going back to the cottage again, and I think I will try to do tracks at each side of the path that time, just to be sure that this don't happen again.

10/5-06

I forrige uke og uken før var Ambra og jeg på ettersøkskurs i regi av NJFF avd. Solemskogen. Første uken var det teori mandag, praktisk trening tirsdag og torsdag. Uken etter var det trening tirsdag og "eksamen" torsdag. Dommerne hadde lagt et døgngammelt spor til alle, noe som viste seg å være altfor vanskelig for de fleste. Vi var nok spesielt uheldige med været, da varmen virkelig kom den dagen sporet lå og ventet på oss.

Ambra gikk virkelig bra de tre første dagene, dvs første dagen var nok sporet altfor ferskt og vinden hadde tatt det med seg noen meter. "Eksamensdagen" viste hun virkelig ikke det hun kan, men jeg tror at det var altfor tidlig å gå fra 3 timers spor til 24 timer. Ambra gikk litt blodspor, litt ferskspor, litt blodspor og litt ferskspor. Jeg måtte rope henne inn noen ganger, og det har jeg aldri hatt behov for tidligere. Vi fikk vite at det nok hadde vært mye tråkk av dyr der i tillegg til væromslaget. Tror nok vi skal vente en stund før vi legger så gamle spor igjen, vi får heller gå sakte men sikkert fremover.

Last week and the week before Ambra and I did a coursing in bloodtrack. The first week it was theori monday, practical training tuesday and thursday. The next week it was traning tuesday and "competitiontrack" thursday. The tracks were about 24 hours old which seemed to be too difficult for most of us. We were unlucky because the wheather changed very much that day, the heat came suddenly.

Ambra did the tracks very well the first three days, the first day the track was too fresh for her and the wind had taken it some meters. "The Competitionday" she didn't show what she can, but I think it's too early to go from 3 hours track to 24 hours. Ambra did some bloodtrack and some fresh track. I had to call her in to me some times and I have never done that before. The judges let us know that it had been much deers there that day. I think we will wait a while before she can go so old tracks again, better to move slovely.

Dommerne på avslutningsdagen 4.5.06/The judges at the last day.

29/3-06

I forbindelse med Bergensturen benyttet vi anledningen til å besøke Helga-Mari og Amigo i Sveio (Haugesund). Søndag 26/3 fikk Ambra prøve seg på et spor som Helga-Mari hadde gått opp om morgenen. Det var ca 300 meter og hadde ligget ca 3 timer. Sporet var i et område der det er mye tråkk av dyr. Ambra gikk det helt greit, men var en periode ute på ferskspor i stedet for blodsporet. Uten hjelp hentet hun seg inn igjen og viste stor glede over å finne kloven i enden av sporet.

Bildene er tatt av Helga-Mari Tessem.

In connection to the trip to Bergen we visited Helga-Mari and Amigo in Sveio (Haugesund). Sunday 26th of March Ambra did a bloodtrack that Helga-Mari made the same morning. It was about 300 meter and ca 3 hours old. The track was in an area where there are a lot of deers. Ambra did it well, but was outside at a fresh track in stead of the bloodtrack for a period. Without help she found the bloodtrack again and showed great happiness to find the foot in the end of the track.

The pictures are taken by Helga-Mari Tessem.

   

24/9-05

Ambra og Shila har vært på skogdag sammen med de andre på Grunnkurset hos Din Beste Venn. De andre trente på å finne eierene, men Shila og Ambra gikk hvert sitt blodspor. Jeg la ut et ca. 100 meter langt spor med en vinkel. Blod i hele sporet som lå ca. 1 time. Sporet løste hun kjempebra og det morsomste var å se hvordan hele henne logret rett før hun kom til sporslutt. Da jeg kom tilbake til venteplassen vår fant jeg ut at jeg hadde glemt kloven ved sporslutt, så den måtte Ambra og jeg hente mens vi ventet på at Odd og Shila gikk spor. Ambra bar den hele veien tilbake. Jeg fikk ikke sett Shilas spor i og med at jeg måtte passe på Ambra, men det hadde gått veldig bra. Nå har Odd og Shila dratt på jakt.

23/9-05

Ambra har gått spor i dag, på 1/2 års dagen sin. Sporet i dag var noe lengre, ca. 100 meter kan jeg tenke meg, og hadde ligget ca. 25 minutter. Hun viser nå stor iver før sporstart mens jeg finner frem sporsele og line. I sporet var det innlagt en liten vinkel og det var blod hele veien. Ambra går kjempebra, søker av og til litt utenfor sporet, men henter seg veldig fint inn igjen. Det jeg la merke til i dag, var at hun gikk med noe høyere nese. Neste gang skal jeg la sporet ligge en del lenger tid, for å få nesen mer ned. Vinkelen var ikke noe problem. I morgen skal vi ha skogdag i forbindelse med Grunnkurset vi går på hos Din Beste Venn, og da skal jeg legge et nytt spor til henne. De andre på kurset skal lære spor, men Shila og Ambra skal få gå blodspor siden vi allerede er godt i gang med dette.

16/9-05

Har gått et nytt blodspor med Ambra nå i ettermiddag, og det er så utrolig fasinerende å se utviklingen fra forrige gang. Sporet var omtrent like langt, ca. 50 meter, men i litt mer ulendt terreng. Liggetiden på sporet var ca. 20 minutter og jeg brukte samme mengde blod. Ambra virker ivrig mens jeg finner frem sporsele og line, og når jeg setter henne på sporet begynner hun å gå med en gang. Jobber mye mer systematisk og søker veldig lite ut til siden. Vi fikk en forstyrrelse da det kom en liten gutt hoiende på skogsveien ved siden av, Ambra stoppet litt opp, men tok opp sporet igjen nesten med en gang. Prøvde å be meg om hjelp, men det fikk hun ikke, og så fulgte hun sporet til sporslutt. Veldig flink jente var hun, og jeg er bare så stolt over at hun viste så stor fremgang. Skal nå prøve å få gått et spor hver helg frem til snøen kommer.

13/9-05

Søndag gikk Ambra sitt aller første ordentlige blodspor. Jeg hadde lagt ut et til henne tidligere i sommer også, men hadde driti skikkelig på draget da det lå midt i en maursti. Men, denne gangen ble det bedre. Sporet var vel ca. 40 - 50 meter (meg og antall meter i skogen er helt bak mål), lå ca. 15 minutter og jeg lot blodet dryppe fra flaska hele veien (på ettersøkskurset med Alfi fikk jeg beskjed om at jeg var altfor sparsom i starten). Ambra tar seg veldig god tid i sporstarten, og det lar jeg henne få lov til. Så begynner hun å bevege seg fremover, men søker mye til siden. Hun får en del line å søke ut på, men ikke altfor lang. Bruker en del tid her også, men jeg følger på når hun går innpå og videre på sporet. Sånn fortsetter det hele veien. Litt ut og innpå igjen. Når vi kommer til sporslutt får hun masse ros og godbit, og hele henne logrer som bare det. Nå er vi i gang, og har fått masse inspirasjon til å fortsette. Det mest positive med hele sporet, var at hun ikke lot seg affisere av noen forstyrrelser, når nesa var plantet i bakken var den der helt frem til sporslutt.