Gozita

Blodspor; trening og resultater

Bloodtrack; training and results


1.5.11

Liggetid/length of stay for the track: Ca 1/2 time/half an hour

Lengde/length: Ca 100 m

Vær/weather: Pent vær, tørt, vindstille./Nice weather, dry, calm.

Kommentar/comments:

La et spor til Gozita før jeg la det til Ambra som skulle ligge til dagen etter. Det ble nok litt kort tid nå som det er så tørt. Hun var mye lenger ute og søkte denne gangen, og gikk også forbi sporslutt til å begynne med. Neste spor skal ligge over natten, men vi øker ikke vanskelighetsgraden ellers.

Let out a track for Gozita before I let out one for Ambra which should lie over the night. It was probably a little short time now that it's so dry. She was much farther out and sought this time, and also went past the end of the track first. Next track will be lying over the night, but we will not increase the difficulty level so otherwise.

1.5.11

Liggetid/length of stay for the track: Ca 1/2 time/half an hour

Lengde/length: Ca 50 m

Vær/weather: Pent vær, litt vind./Nice weather, a little bit of wind.

Kommentar/comments:

Etter 2 1/2 år uten trening har vi nå startet opp igjen. La ut et kort spor rett frem med en del blod, ingen Frolic denne gangen. Sporet fikk ligge mens jeg la et annet spor til Ambra. Gozita luktet godt i starten og gikk sakte fremover. Var ute og sjekket litt, men fant et blad med blod som hun slikket på. Gikk egentlig ganske greit til sporslutt der det lå pølsebiter.

After 2 1/2 years without training we have started again. Let out a short track with some blood, no Frolic this time. The track was lying when I let another track for Ambra. Gozita smelled good in the beginning and went slowely forward. She checked a bit outside the track, but found a blade with blood as she licked at. She did very vell to the end where there were sausauge bits.

30.9.08

Liggetid/length of stay for the track: Ca 3 timer/hours

Lengde/length: Ca 15 m

Vær/weather: Pent vær, masse vind/Nice weather, a lot of wind.

Kommentar/comments:

Gozita gikk sitt andre blodspor søndag 28.9., det var ca 15 meter rett frem, en kombinasjon av blod og Frolic, litt lenger mellom enn forrige gang. I enden var det pølsebiter og rådyrfot. Vi var på et helt nytt område ved Gardermoen flyplass sammen med Berit som har Baluba.

Hun gikk veldig rolig og var veldig nøye, vi hørte nesen gikk og hun hadde den i bakken hele tiden. Ikke en eneste Frolic skulle hun gå glipp av.

Dette lover veldig bra, neste gang blir sporet enda lenger og færre Frolic.

Ingen bilder av Gozita denne gangen.

Gozita did her second bloodtrack sunday 28.9., it was about 15 meter straight ahead, a combination of blood and Frolic, longer between the bites than last time. At the end it was sausages and a deerfoot. For us it was a completely new area nearby Oslo Airport Gardermoen and we were together with Berit who owns Baluba.

She had a very nice speed and worked very exactly, we heard her nose and it was in the ground the whole time. Gozita didn't miss one of the Frolic bites.

This is very promising, next time the track will be longer and less Frolic.

No pictures of Gozita this time.

14.9.08

Liggetid/length of stay for the track: Ca 2 timer/hours

Lengde/length: Ca 7 m

Vær/weather: Overskyet, vindstille,/Cloudy, not wind.

Kommentar/comments:

Gozita gikk sitt aller første blodspor søndag, det var ca 7 meter rett frem, en kombinasjon av blod og Frolic. I enden var det pølsebiter og rådyrfot.

Hun gikk veldig rolig og tok godbit for godbit, vi hørte nesen gikk og hun hadde den i bakken hele tiden. Midt i sporet slet hun litt, prøvde å gå litt tilbake, men fant ut at det var lurere å gå forover. Sakte men sikkert kom vi til sporslutt. Det smakte godt med pølser, men den rådyrskanken ville hun nok gjerne hatt til middag, for den var ikke lett å få henne til og slippe.

Hun var veldig flink til å være første gangen. Kanskje vi kan få Norges første Berner som Viltsporchampion????? Det ligger nok veldig langt frem i tid, men det er lov å ha et langsiktig mål.

Gozita did her first bloodtrack sunday, it was about 7 meter straight ahead, a combination of blood and Frolic. At the end it was sausages and a deerfoot.

She had a very nice speed and took bite for bite, we heard the nose and she had it in the ground the whole time. In the middle of the track she had to work a bit, she tried to go back, but she found out it was smarter to go forward. Slowly, but sure we came to the end of the track. It tasted very good with sausages, but the deerfoot she very much would have liked for dinner, it was not easy to get it back.

She was very clever this first time. Maybe we can have the first Berner Sennen in Norway with the title Norwegian Wild Game Champion??? It is probably very far away in time, but it is allowed to have longtermed targets.