Bilder av C-kullet i Ås 1. juni 2010

Pictures of the C-litter in Ås 1th of June 2010

Photo: Sofie Wollbraaten