Avlshanner fra Næssgården/

Studmales from Næssgården   


Disse hannene fra Kennel Næssgården oppfyller NoSKs retningslinjer for avl og er disponible for egnede tisper.

These males from Kennel Næssgården fullfill NoSKs guidelines for breeding and are available for breeding.

RETNINGSLINJER NoSK

Ved interesse ta kontakt med eier eller oppdretter.

Are you interested, please contact the owner or the breeder.

Næssgården's Cracatao Chaos

HD: A, ED: A (0)

born 9.4.2010

e. Pier Fan'e Blommetûn

u. N CH N VCH

Næssgården's Ambra Amore Unus

Eier/Owner: Kristin Normann og

Johannes Hermanrud, Kolsås

E-mail