Kull/Litters


Forklaringer/Explanations

HD/Hips

A - UA - fri - free

B - fri - free

C - grade 1 - light dysplasia

D - grade 2 - medium dysplasia

E - grade 3 - strong dysplasia

AD/Elbows

A - 0 - UA - fri - free

C - lbp - svak - light

D - mbp - middels medium

E - kbp - sterk - strong