Stabijhounkull/

Friese Stabij litters


Alle valpene får egne sider etter at de har blitt levert, og under hver link finner du bilder og tekst vedr. hva de gjør og  hvordan hver av dem utvikler seg.

Avlsklarerte hunder er i henhold til røntgen- og utstillingsresultater. Hunder med sykdommer blir ikke brukt i avl.

All the puppies get their own pages after the delivery, and under each link you can find pictures of them and how they develop.

Dogs who are ready for breeding are according to x-ray- and dog show results. They who are infected with diseases will not be used for breeding.

E-kullet/E-litter

Sjouwke Jorne Fân Bûten Ùt - N UCH Næssgården's Delphi

født/born 27. april 2016

Innavlsgrad/inbreeding 3,89% 5 generasjoner/generations ZooEasy (NVSW)

Siden begge foreldrene er testet fri for CD er også alle valpene det.

Since both parents are tested free for CD all puppies also are.

Navn/Name

Bosted/

Residence

HD
AD

Utstilling/

Dog Shows

Prøver/Tests

Annet/

Other

Mjøndalen

B

0

-
-
Operert begge framben 1.11.16 pga Radius Curvus Syndrom carpal valgus grunn Short Ulna Panosteitis./Operated both forelegs 1.11.16 because of Radius Curvus Syndrome with carpal valgus due to Short Ulna Panosteitis.

Nesøya

B

0

-

-

Operert begge framben oktober -16 pga Radius Curvus Syndrom carpal valgus grunn Short Ulna Panosteitis./Operated both forelegs October -16 because of Radius Curvus Syndrome with carpal valgus due to Short Ulna Panosteitis.

Skedsmokorset

B

1/0

2 x BIR og BIG 1 Valp. Very good JK.

2 x BOB and BOG 1 puppy. Very good JC.

-
-

Drammen

B

0

-

-

Operert begge framben 18.11.16 pga Radius Curvus Syndrom carpal valgus grunn Short Ulna Panosteitis./Operated both forelegs 18.11.16 because of Radius Curvus Syndrome with carpal valgus due to Short Ulna Panosteitis.

Dalen

C

0

Excellent, CK JK.

Excellent, CC JC.

-
-
Suldal

-

-

1 x BIR og BIG 1 Valp.

1 x BOB and BOG 1 puppy.

-
-

Haslum

A/B

0

-

-

-

Norrköping, Sweden

C/D

0

2 x HP, BIR Valp. Excellent, CK BIR JK.

2 x Prize of Honour, BOB puppy. Excellent, CC, BOB JC.

Godkjent anlagsprovet blodspor/Approved "anlagsprovet" bloodtrack.

-

D-kullet/D-litter

Heiko V.'T Hondsdraf - N UCH N VCH Næssgården's Ambra Amore Unus

født/born 18. mars 2013

Innavlsgrad/inbreeding 4,68% 5 generasjoner/generations ZooEasy (NVSW)

Navn/Name

Bosted/

Residence

HD
AD

Utstilling/

Dog Shows

Prøver/Tests

Annet/

Other

Skedsmokorset

B

A

BIM Valp. BOS puppy. Excellent AK.
 
Avlsgodkjent/Approved for breeding.

Bergen

A

A

BIR og BIS Valp.1 x CACIB,

2 x BIR/BOB.

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

BOB and BIS puppy.

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

1 x 1. premie blodspor.

1 x 1. prize bloodtrack.

CD-free

 

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

Gran

B

A

 
CD-free

Hallstahammar,

Sweden

C

(0)A

HP, BIR og BIG 1 Valp. Prize of Honour, BOB and BOG 1 puppy.

3 x CK, 1 x BIR/BOB, 1 x BIM/BOS, 1 x BIS 4, 1 x RES CACIB.

Godkjent anlagsprovet blodspor/Approved "anlagsprovet" bloodtrack.
 
Nærbø

A

A

Very good AK.
 
Epilepsi/epilepsy.
Auli (Årnes)

A/C

A

     

Skollenborg, Kongsberg

A

A

BIR og BIG 1 Valp.BIR. 1 x BIG 3, 3 x BIG 4, 2 x CACIB.

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

BOB and BIG 1 puppy. BOB. 1 x BOG 3, 3 x BOG 4.

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

1 x 3. premie blodspor.

2 x 1. premie blodspor.

1 x 1. premie viltspor Sverige

1 x 3. prize bloodtrack.

2 x 1. prize bloodtrack.

1 x 1. prize wild game track Sweden.

8 poeng ferskspor og godkjent.

8 points live game track and approved.

Godkjent ettersøkshund.

Certified as trackingdog for wild game.

 

CD-free

 

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

 

1 kull/litter

 

Gjennomført BPH

Sæby,

Denmark

A

(0)A

Særdeles lovende, nr. 2 valp. Very promising, no. 2 puppy. Excellent JK.
 

CD-free

 

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

 

2 kull/litters

C-kullet/C-litter

Pier Fan'e Blommetun - N UCH N VCH Næssgården's Ambra Amore Unus

født/born 9. april 2010

Innavlsgrad/inbreeding 5,60% 5 generasjoner/generations ZooEasy (NVSW)

Navn/Name

Bosted/

Residence

HD
AD

Utstilling/

Dog Shows

Prøver/Tests

Annet/

Other

Sandvika

B

A

     
Lillestrøm

A

A

BIR og BIG 1 Valp. Very Good UK. BOB and BOG 1 Puppy.
 

Underbitt/Underbite

Bodø

D

A

1 x CERT/CAC, BIM/BOS JK.

   
Bodø

A

A

Good JK.
   

Kolsås

A

A

1 x CERT/CAC, BIR/BOB AK.
 
Avlsgodkjent/Approved for breeding.
Granvin

A

A

BIR og BIG 2 Valp. Very Good JK. BOB and BOG 2 Puppy.
 

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

Allergisk for midd i tørrfòr. Allergic to mites in dry dog food.

Kolsås

A

A

1 x R.CERT/R.CAC AK.
 
Avlsgodkjent/Approved for breeding.
Oslo

A

A

BIR og BIG 4 Valp. Good JK. BOB and BOG 4 Puppy.
 
Allergisk for husstøv og midd. Allergic to house dust and mites.
Lillestrøm

A

A

1 x R.CERT/R.CAC JK.

 

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

Avlivet 2.1.15 pga epilepsi/Put asleep 2.1.15 because of epilepsy.

B-kullet/B-litter

Jilles V Munsalvaesche - C.I.E. N DK UCH NV-09 VWW-10 Allgrippas Alfirin

født/born 17. mars 2007

Innavlsgrad/inbreeding 3,95% 5 generasjoner/generations ZooEasy (NVSW)

Navn/Name

Bosted/

Residence

HD
AD

Utstilling/

Dog Shows

Prøver/Tests

Annet/

Other

Bærums Verk

A

A

     

Segmon,

Sverige

A

UA

2 AK/2nd prize open lass

2 x HP og BIR på uoffisielle utstillinger/2 x Prize of Honour and BOB at unofficial dog shows.

SVENSK VILTSPOR-CHAMPION!

SWEDISH WILD GAME TRACK CHAMPION!

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

Kastrert/castrated

Tromsø

A

A

BIR og BIG 1 Valp. BIR, BIG 1.

2 x CACIB,

1 x RES CACIB,

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

BOB and BOG 1 Puppy. BOB, BOG 1.

2 x CACIB,

1 x RES CACIB,

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

 
Avlsgodkjent/Approved for breeding.

 

Fjernet livmor 26.10.15 pga problemer med innbilte svangerskap. Cyster på eggstokken ble funnet./ Removed uterus 26.10.15 because of problems with imagniary pregnancies. Cysts were found.

Skedsmokorset

A

C

BIR og BIG 1 Valp.

BIR, BIG 1.

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

BOB and BOG 1 Puppy,

BOB, BOG 1.

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

 
Fjernet livmor 4.12.15 pga livmorbetennelse. Cyster på eggstokken ble funnet./ Removed uterus 4.12.15 because of inflammation. Cysts were found.

Luleå,

Sverige

A

UA

HP,BIR Valp, BIG Reserve Valp/

Prize of Honour, BOB Puppy,

BOG 5 Puppy

 

Avlivet 31.8.18 pga kreft i magen/

Put asleep 31.8.18 because of cancer in the stomach.

Kongsberg

A

A

2 x CACIB, 1 x RES CACIB, BIR.

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

2 x CACIB, 1 x RES CACIB, BOB.

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

 

Litt lyse øyne/Little bright eyes

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

3 kull/litters

Svartskog

A

A

HP og BIS Valp Special Sverige. BIR og BIG 1 Valp. 8 x CACIB, 3 x RES CACIB, BIR.

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

NORSK VINNER 2011!

NORSK VETERAN VINNER 2015!

Prize of Honour, BIS Puppy Special Sweden. BOB and BOG 1 Puppy. 8 x CACIB, 3 x RES CACIB, BOB.

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

NORWEGIAN WINNER 2011!

NORWEGIAN VETERAN WINNER 2015!

 

Avlsgodkjent/Approved for breeding.

1 kull/litter

 

Avlivet 25.7.16 pga kreft i milten/

Put asleep 25.7.16 because of cancer of the spleen.

Steinkjer

A

A

1 AK/1st prize open class
 
Avlsgodkjent/Approved for breeding.

A-kullet/A-litter

Hylke V H Zandhiem - C.I.E N DK UCH NV-09 VWW-10 Allgrippas Alfirin

født/born 23. mars 2005

Innavlsgrad/inbreeding 4,92% 5 generasjoner/generations ZooEasy (NVSW)

Navn/Name

Bosted/

Residence

HD
AD

Utstilling/

Dog Shows

Prøver/Tests

Annet/

Other

Sunndalsøra
A
A
1 JK, HP/1. prize junior class, Prize of Honour
 

Avlivet 5.9.17 pga benkreft/Put asleep 5.9.17 because of bonecancer.

Sveio
A
A

BIS 2 Valp,

3 x CACIB, BIR,

2 x BIG 4 NKK.

N DK UCH!

HEV-13 HEVV-13 NORDVV-13 FIVV-13

EUROPEAN VETERAN WINNER 2015

3 x CACIB, BOB, 

2 x BOG 4 NKK.

N DK SHOW CHAMPION!

HEW-13 HEVW-13 NORDVW-13 FIVW-13

EUROPEAN VETERAN WINNER 2015

Godkjent ettersøkshund.

1 x HP terminfestet prøve blodspor.

NORD N SE FIN VILTSPOR-CHAMPION!

Deltatt i NM 2007, 2009 og 2015!

Certified as trackingdog for wild game.

Prize of Honour.

NORDIC N SE FIN BLOOD TRACK CHAMPION!

Participated in Norwegian Championchip 2007, 2009 and 2015!

CD-free

Inventert i den nederlandske raseklubben NVSW 3. juni 2011, og godkjent for avl der./Inventored(?) in the Dutch club NVSW 3rd of June 2011, and approved for breeding there.

1 kull/litter, Åland (Finland)

Avlivet 27.1.17/Put asleep 27.1.17

Löddeköpinge,

Sverige

B
UA

BIR Valp,

1 AK, CK, 2 x RES. CACIB

1. prize open class, CAC res.,

2 x RES. CACIB

Godkjent på anleggsspor; 6 på sporforståelse, 5 på arbeidstempo.Approved at marked bloodtrack; 6 at trackunderstanding and 5 at rate of work.

SVENSK VILTSPOR-CHAMPION!

SWEDISH WILD GAME TRACK CHAMPION!

Litt lyse øyne/Little bright eyes

Kastrert pga prostata mars 2014/Castrated due to prostate March 2014.

 

Avlivet 7.4.18 trolig pga hjerneblødning/Put asleep 7.4.18 probably because of stroke/hemorrhage.

Prinsdal,

Oslo

A
A

BIS 5 Valp.

NORSK UTSTILLINGS-CHAMPION!

BIS 5 Puppy,

NORWEGIAN SHOW CHAMPION!

NORSK VILTSPOR-CHAMPION!

NORWEGIAN BLOOD TRACK CHAMPION!

2 kull/litters

Små epilepsianfall som startet i oktober 2014./Small epilepsy zeisures that started October 2014.

 

Fjernet livmor pga livmorbetennelse oktober 2014./ Removed uterus because of inflammation October 2014.

 

Avlivet 21.5.15 pga blærekreft/Put asleep 21.5.15 because of bladder cancer.

Strömstad,

Sverige

B/A
UA

Nr. 2 Valp 4 - 6 mnd.

2 AK/No. 2 Puppy 4-6 months. 2nd prize open class

 

Avlivet 12.8.14 pga kreft/Put asleep 12.8.14 because of cancer.

Bekkestua,

Bærum

A

A

Nr. 2 Valp 4 - 6 mndr.

CK åpen klasse, excellent veteran klasse

No. 2 Puppy 4-6 months.

CK open class, excellent veteran class

2 opprykk til klasse 2 Rally lydighet. 2 qualifications for class 2 Rally Obedience.

Lyse øyne. Operert for jursvulst. Allergisk for midd i tørrfòr.

Bright eyes. Has been operated for mammatumor. Allergic to mites in dry dog food.

Avlivet 22.4.18 trolig pga svulst på hjernen/Put asleep 22.4.18 probaably because of tumor in the brain.

 

Aurskog

A
A/C
2 JK/2nd prize juniorclass
 

Fjernet livmor pga livmorbetennelse./ Removed uterus because of inflammation.

 

Avlivet 15.5.15 pga epilepsi som startet da hun var 9 1/2 år/Put asleep 15.5.15 because of epilepsy which started when she was 9 1/2 years old.