Valpedagbok C-kull; Ambra og Fedde

Puppydiary C-litter; Ambra and Fedde

28/6-10

Bilder fra siste uken valpene var hjemme hos oss.

Pictures from the last week the puppies stayed with us.

   
   
   
   
   
   

18/6-10

Mandag 31. mai hadde vi med alle valpene til Follo Dyreklinikk, for at valpene skulle få veterinærattest, bli chippet, og de som skulle vaksineres fikk gjort det også. Jeg er glad for at Simen og Anders var med, for jeg hadde ikke klart det alene. Gutta var flinke til å ta bilder også. Veterinær Harald Small hadde ingenting å utsette på noen av valpene, heldigvis.

Monday 31st of May we brought all the puppies to Follo Dyreklinikk, because they should have their veterinaryattest, being chiped, and they who should have a vaccine got that. I'm glad that Simen and Anders were with me, I couldn't have managed this alone. They also took pictures of the puppies. The vet Harald Small had nothing to say about the puppies, everything was fine.

 
Caesar
Quattro
Chico
Rago
Chaos
Skjalg
Cira
Cayenne
Chiara

6/6-10

Her er noen forsinkede 7 ukers bilder av valpene, det har vært så hektisk den siste uken, så derfor har det ikke blitt gjort så mye oppdateringer på hjemmesiden. Disse bildene viser at de voksne hundene har tatt del i oppdragelsen av valpene, ikke bare mamma Ambra. Det er veldig interessant å se på dette. Xit har vært en slags onkel, og hver gang han kom inn til dem, flokket de seg rundt han. Mormor Alfi var ikke så begeistret for dem de første ukene her oppe, men på slutten har hun tatt noe del i oppdragelsen hun også. Gozita har ikke synes noe om dem, og Uzy har ikke hatt spesiell stor tålmodighet han heller.

Here are a bit late some 7 weeks pictures of the puppies, it has been so much to do the last week, so that's why it hasn't been done some updates at the website. These pictures shows that the adults have taken part of the education of the puppies, not only mum Ambra. It's very interesting to look at this. Xit has been a kind of uncle, and everytime he came into them, they were around him. Grandmother Alfi wasn't very happy for them the first weeks upstairs, but at the end she has taken part of the education as well. Gozita hasn't liked them, and Uzy hasn't been very patient with them either.

 
   
   
   
   
   
   

24/5-10

6 1/2 uke har valpene blitt, og dagene går bare altfor fort nå. Derfor har det også tatt litt tid før jeg har fått oppdatert med nye bilder og info. Om ettermiddagen 17. mai tok vi med oss Alfi, Ambra og valpene i bilen og kjørte en kort tur opp til P-plassen ved idrettshallen. Der tok jeg de voksne jentene i bånd, og valpene fikk gå løs. De kommer når jeg kaller på dem, men tispe 2 var mer opptatt av å spise litt gress og lukte, så Simen og Anders måtte ta med seg henne.

Vi fant frem det lille flyburet vi hadde, og flere av dem har ligget der, men da det ble veldig varmt, dro de teppet ut og syntes det var bedre å ligge der uten det. Pga varmen fikk vi ikke tatt ukesbilder på fredag, og da vi litt senere på kvelden skulle prøve, var ingen av valpene spesielt opplagte til det. Dessverre glemte vi å ta ståbilde av tispe 3, men vi skal se om vi kan få tatt det i morgen, hvis det ikke regner.

Fredag 28. mai blir det valpetest, og etter at vi er ferdig med den skal valpene plasseres, det blir spennende.

Vi har fortsatt en hanne igjen, det ser ut som det er full stopp i etterspørselen etter stabyhounvalper, men jeg tror ikke det er spesielt for denne rasen.

Gjengen begynner å bli noen små tyranner, som stadig klarer å dra med seg større ting, og de river i stykker aviser så det innimellom ser ut som en slagmark her. Men, de er virkelig herlige nå. Om noen dager skal vi ta på dem halsbånd, og av erfaring er de andres veldig spennende, og gode å tygge på. Men, de er jo også veldig ekle å ha på seg, så det blir nok litt kløing tenker jeg.

6 1/2 week are the puppies, and the days are going to fast. That's why it has taken a while before I have updated with new pictures and info. In the afternoon 17th of May (the Constitutionday of Norway) we took the puppies, Alfi and Ambra in the car and drove a short trip up to the P-place outside the sports center. The puppies came when I called for them, but female 2 was more interested of eating a bit grass and smell, so Simen and Anders had to carry her a bit.

We found our little planecage, and some of them have lied there, but when it was very hot, they took out the carpet and thought it was better without it. Because of the heat we didn't take any weekpictures friday, and when we tried a bit later that evening, none of them was very fit for that. Unfortunately we forgot to take picture of female 3 standing, but we will try tomorrow, if it's not raining.

Friday 28th of May there will be puppytest, and when we have gone through that the puppies will be placed, very exciting.

We still have one male left, it seems that it is completely stop in the request of stabij puppies, but I don't think it has something to do with this breed. It's all over.

They have started to be some small tyrants, who take with them bigger things, and they tear aparts newspapers so sometimes it looks like a battlefield here. But, they are really lovely at the moment.

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

15/5-10

5 uker er passert, og det er bare snaue tre uker til den første skal dra. Valpene spiser godt de 4 måltidene de får, og alle har lagt på seg ca 1 kg siste uken. Hele kullet ligger ca en uke foran Alfis to kull, men så var de jo også en del større da de ble født.

Tirsdag formiddag var jeg til kontroll med lillegutt, og det gikk helt fint. Jeg hadde han i flybagen som vi hentet Alfi med i Sverige, den var på gulvet i bilen ved siden av meg. Det var ikke en lyd fra han, så kjøreturen frem og tilbake gikk helt strålende.

Onsdag formiddag dro jeg innom NKK på vei til jobb, og fikk levert registreringspapirene, så nå er det bare å vente på registreringsnumrene.

Ellers er valpene ute i stua og innimellom på terrassen hele dagen bortsett fra om natten, da er det best å ha de i valpegården. De er nok ikke helt enig i akkurat det, men sånn må det være. De har blitt veldig selvsikre ute på terrassen, og bruker nå hele den delen de har fått tildelt. Nå fremover skal vi se om vi kan få tatt de med ned på gresset også, men det avhenger av at flere er hjemme, for ellers er det litt av et prosjekt å bære disse 9 ned og opp.

Ambra gir dem melk tre ganger pr dag, og de to neste ukene må vi trappe ned enda mer. Nå gis maten stående siden det er litt dårlig med plass hvis hun skal ligge.

I går kveld da vi veide dem, fikk de sin første ormekur. Den neste får de dagen før den første drar. Har bestilt time til hele kullet på Follo Dyreklinikk mandag 31. mai, da vil de få en helseattest, bli chippet, og de som skal ha vaksine, får den.

Har lagt ut en del bilder fra siste uken.

5 weeks have past, and it is almost three weeks left before the first one leaves. The puppies are eaten very well the four meals they are given, and all of them have put on weight about 1 kg the last week. The whole litter is about one week before Alfis two litters, but they also were bigger when they were born.

Tuesday I was to control the little boy, and that was ok. In the car he was in the bag that we used at the plane with Alfi when she was brought from Sweden, it was on the floor beside me. It was not a sound from him, so the trip was not any problem at all.

Wednesday I delivered the registrationpapers at NKKs office on my way to work, so now we just have to wait for the registrationnumbers.

Otherwise are the puppies in the livingroom and outside at the terracethe whole day apart from the nights, then it's best to have them in the puppyyard. They don't agree about that, but is has to be like that. They have been very self-assured out at the terrace, and uses the whole part they can use. I hope we can take them out on the grass soon, but it depends that more of us are at home, because otherwise it's quite a prosject to carry all 9 down and up again.

Ambra gives them milk three times a day, and the two next weeks we have to go even further down. Now she gives them standing because it's not place enough if she should do it lying.

Yesterday evening when we weight them, they were wormcured for the first time. Next time will be the day before the first one leaves. Monday 31st of May we will take all of them to Follo Dyreklinikk, then they will have their health certificate, they will be chipped, and they who are going to be vaccinated, will be that.

Have published a lot of pictures from the last week.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

9/5-10

I dag er det en måned siden valpene ble født, fredag var de 4 uker, og vi er altså halvveis allerede. Nå får de 4 måltider om dagen, to med tørrfor og to der de får brødskiver med leverpostei. De har også begynt å få Cultura som jeg blander ut med litt varmt vann så de får den servert lunken. Appetitten er det ikke noe å si på, og melka smaker godt, dog ikke så godt som mors naturligvis. I går stengte jeg av den delen av stua som vi bruker, men resten får de lov til å bruke. Har merket på dem de siste dagene at behovet for større plass har kommet, og det er herlig å se dem, men det blir mange inntrykk. I går ettermiddag fikk de som ville komme ut på terrassen, men det var ikke alle som ville det. Men, det tar nok ikke lang tid før alle er der. Synes ikke temperaturen er veldig deilig når ikke solen er fremme, så vi får håpe på noen solfylte dager fremover.

Det er en utrolig herlig gjeng vi har her, jeg kan ikke huske at de to andre kullene har vært så stille og rolige. Ambra må fortsatt opp ved 5-tiden for å se til dem, og da får de en liten frokost av henne. Etter det er det ikke en lyd, og det er det ikke om natten heller, de våkner først når vi kommer.

Til uken drar jeg innom NKK med alle papirene sånn at valpene blir forhåndsregistrerte, og da er de forsikret i Agria fra de er 5 uker og frem til levering.

Fredag da valpene var 3 uker gamle oppdaget vi at hanne 5 hadde en stor kul på hodet da vi skulle fotografere han. Siden denne ikke ble mindre i løpet av helgen ringte jeg dyreklinikken på mandag og fikk time tirsdag kveld. Det virket ikke som kulen var noe vondt, og vi merket ikke noe på han ellers. Godt matlyst, og i fin form, men greit å få sjekket. Da Anders og jeg skulle dra så Simen at kulen var blitt mindre, men jeg så også at den hadde begynt å væske. Han ble barbert på hodet rundt der kulen satt, og ble satt på 1 ukes antibiotikakur i tillegg til at vi skulle rense med Pyrisept morgen og kveld. Tirsdag formiddag skal vi på kontroll.

Det har gått helt fint, han elsker den medisinen, og han får ZooLac i tillegg. Magen hans er helt fin, og han oppfører seg som han gjort hele tiden og kulen er nesten helt borte.

Today it's one month since the puppies were born, friday they were 4 weeks, and we already have past half of the time. Now they get 4 meals, two with dog food and two with bread and liver. I also have started to give them som milk which I mix with hot water, so they get it served lukewarm. The appetite is very good, the milk tast good, but not as good as the milk from mum. Yesterday I closed the part of the livingroom that we use, but the rest they are allowed to use. Have noticed the last days that the need of more space has come, and it's lovely to see them, but they get a lot of impression. Yesterday afternoon they who wanted could go out at the terrace, but not all of them wanted to do that. But, it doesn't take long before all of them are there. I don't think the temperature is very nice when the sun is not there, but let's hope for some lovely days with a lot of sun.

It's a increadible charming gang we have, I can't rembember that the two other litters were so quiet and calm. Ambra still needs to get up about 5 AM, and then they get a bit breakfast from her. After that it's not a sound from them, and not during the night either. They only wake up when we come.

This week I will visit the Norwegian Kennel Club, to deliver the registrationpapers, and the puppies will be insured from they are 5 weeks old and until they are delivered.

Friday when the puppies were 3 weeks old we discovered that male 5 had a big bump at his head when we should take pictures of him. During the weekend it didn't get smaller so I called the vet monday and got an appointment tuesday evening. It didn't seem that it hurt, and he was in very good shape and ate as usual. Just before Anders and I should leave Simen saw that the bump had been smaller, but I also saw that it had started to get some fluid out. He was shaved at the head around where the bump was, and we got some antibiotic that he should take 1 week in addition to that we should clean it morning and evening. Tuesday we are going back for checkup.

Everything is fine, he loves the medicine, and he also gets ZooLac. His stomach is good, and he behaves as he has done the whole time.

   
   
   
   

2/5-10

Litt sent ute denne gangen også, men det er nok å holde på med her hjemme, bl.a. er det noen voksne hunder som også skal ha litt stell. Valpene har blitt 3 uker, og det er bare 4 1/2 uke igjen til den første flytter.

Mandag kveld ble valpene flyttet opp i stuen, og de har fått masse plass i valpegården. Det har skjedd en utrolig utvikling denne uken, og nå har de blitt små hunder.

Fredag prøvde jeg å få i dem noe annet enn bare morsmelk, men neida, det de fikk servert var ikke bra nok. Jeg prøvde igjen på lørdag, men nei. I dag blandet jeg inn tørrfor i blandingen deres, og da spiste 8 av 9, det var en stor lettelse. Selv om valpene virker veldig fornøyde med de får av Ambra, kan de ikke fortsette med det til evig tid. Dette er en herlig gjeng som sover så utrolig godt, og om natten må de faktisk vekkes. Ambra vekker først meg, for at jeg skal bli med henne opp og holde henne med selskap. Ved 9.30 tiden i dag hadde det gått 5 timer siden forrige mating, og jeg begynte nesten å bli litt bekymret, så jeg sto opp. I huset var det ikke en lyd. De andre hundene som vanligvis er veldig morgenfugler når det gjelder frokost, lå også og sov. Men, da valpene så meg, var de ikke trøtte lenger.

A bit late also this time, but there is enough to do here at home, and the adults also need to be looked after. The puppies have been 3 weeks, and it's only 4 1/2 weeks until the first one is leaving.

Monday evening we moved the puppies upstairs to the living room, and they have got a lot of space in the puppygarden. There has been an increadible development this week, and now they have become small dogs.

Friday I tried to give tem something else but "mothers milk", but no, that was not good enough. I tried again saturday, but no. Today I mixed some puppyfood into the mix, and then 8 of 9 ate, that was a big relief. Even if the puppies seem very satisfied with what they get from Ambra, they can't continue with that forever. This is a lovely gang who sleep so increadible well, and at night they have to be waked up. Ambra is waking me up first, she wants me to follow her up to keep her with company. At 9.30 AM today there was  hours since last meal, and I almost was a bit worried, so I got up. In the house it was not a sound. The other dogs who usually are very awake in the mornings because of breakfast, also was asleep. But, when the puppies saw me they weren't tired anymore.

   
   
   
   
   

25/4-10

Fredag var valpene 2 uker, og alle har åpnet øynene. Hanne 1 og hanne 4 var først ute, og den siste var tispe 3. Beklager at jeg ikke har fått lagt ut bilder tidligere, men nå har valpebesøkene begynt, og i går var jeg på årsmøtet til Norsk Stabyhoun Klubb.

Valpene er langt mer aktive nå, og de er mer bevisst hverandre. Finner de en bror eller søster å sutte på, så gjør de det. Ikke like populært alltid hører jeg. Tidligere har lyden de har laget vært når de har ropt på mor, men nå lager de også lyder hvis de er litt sur på en av de andre. Morsomt å se utviklingen. I dag får vi to valpebesøk, og klørne må klippes - igjen.

Friday the puppies were 2 weeks, and all of them have opened their eyes. Male 1 and male 4 were the first to open, and the last one was female 3. I'm sorry that I haven't updated with pictures earlier, but now the visits have started, and yesterday I was at the year meating of the Norwegian Stabyhoun Club.

The puppies are more active now, and they are more conscious about eachother. If they find a brother or sister to lick at, so they do it.  Not always very popular I can hear. Earlier the sound they have made has been when they have called for mother, but now they also made sounds if they are a bit sour at one of the others. Funny to see the development. Today we will have two visits, and the claws need to be cut - again.

 

Hanner/males 1 - 2 - 4

 

Hanner/males 5 - 6 - 7

 

Tisper/females 1 - 2 - 3

 

   
   
   
   
   
Hanne/male 1
Hanne/male 4

19/4-10

Kvelden i går ble veldig trist, da mistet vi hanne 3 som ble funnet død i valpekassen sent om kvelden. Det rant masse melk ut av nesen hans, og Oslo Dyreklinikk tror han har blitt ligget ihjel. Når Ambra ammer er vi inne hos henne mesteparten av tiden, dette pga at hun for tiden kvier seg litt fordi hun har blitt sår ved pattene, spesielt bakerst. Vi får lagt henne ned, og holder henne med selskap så valpene skal få suge seg ferdig. I går kveld var Ambra veldig rolig etter at vi hadde gått en kveldstur, jeg satt inne hos henne i starten, men gikk fra henne en liten stund da hun hadde ligget så lenge jeg mente hun burde ligge. Lars var inne hos henne etter det, og en kort periode fra han la seg til jeg kom ned har altså dette skjedd. Ambra satt utenfor valpekassa og det var noe merkelig over henne som gjorde at jeg umiddelbart gikk inn, og det var da jeg oppdaget at lillegutten vår var død. Vi prøvde litt gjenopplivning, men det hadde nok dessverre gått for lang tid. Ambra viste også veldig interesse da vi holdt han, og hun slikket han veldig på hodet.

Utrolig hvor mange følelser man kan få for en liten hjelpeløs valp på 9 dager, det var stor sorg i går kveld, og det virker så meningsløst at det kan gå så fort med en ellers frisk valp. Vi savner han veldig alle sammen.

Yesterday evening was very sad, when we lost male 3 who was found dead late in the evening. Milk came out of his nose, and the vet I spoke with thought he could have been lied of by Ambra. When she is feeding the puppies we are together with her most of the time, this because she at the moment has not been so willing to feed them. And that is because she has been very sore around the teats, especially behind. We have her laid down, and keep her with company so the puppies can finish the sucking. Yesterday evening Ambra was very calm after we had gone for a eveningwalk, and I sat together with her in the start, but left her a little while when she had laid as long as I meant she should do. Lars was together with her after that, and a short period from he went to bed until I came down this has happend. Ambra sat outside of the puppybox and it was something strange about her which made that I immediately went in, and then I discovered that our little boy was dead. We tried a bit reanimating, but it had unfortunately gone too long time. Ambra showed very interest when we held him, and she licked him at the head.

Increadible how many feelings it's possible to get for a little helpless puppy at 9 days, it was a big sorrow yesterday evening, and it seems so meaningless that thin can happend so fast with a otherwise healthy puppy. All of us miss him a lot.

17/4-10

I dag, eller dvs i går (00:14) var valpene 1 uke, og den uken har gått så fort. De andre ukene kommer sikkert ikke til å gå noe særlig saktere er jeg redd. Hele gjengen har lagt på seg veldig bra, og det ser ikke ut til at noen er spesielt sterkere enn andre enda. I dag så vi en liten sprekk i øynene til valpene, så det tar nok ikke mange dagene før de åpner dem. Ambra har de siste dagene gått litt fra dem når de sover, er mette og fornøyde. Har lagt ut bilder på hver enkelt, og her er også noen.

Yesterday the puppies were one week, and that week has past very quickly. The rest of the weeks will probably not pass much slower I'm afraid. All of them have good weights, and at the moment none of them seems to be stronger than others. Yesterday we could see a little stripe in the eyes of the puppies, so it will not take long before the eyes are open. The last days Ambra has left them a bit alone when they sleeps, are full and satisfied. Have updated their sites with pictures, and here are also some.

Hannene/the males
1 - 2 - 3
Hannene/the males
4 - 5 - 6 - 7
Tispene/the females
1 - 2 - 3
   
   

13/4-10

Nå i kveld er det snart på tiden (23:10) 5 dager siden den første valpen kom til verden. Dagene går fort, og det går så bra med alle sammen, mor også. Alle er nå over 400 g, og i morgen ettermiddag regner vi med at en eller flere av dem også er litt over 500g.

I dag begynte jeg å jobbe halve dager, dvs siste halvpart av dagen, og det er litt godt å gjøre noe annet enn å bare være hjemme også.

Fredag skal vi ta 1 ukes bilder som skal legges ut her, og vi vil også legge ut vekt på dem.

Har tatt noen bilder av dem disse dagene, de er så søte.

This evening it is soon precisely (23:10) 5 days since the first puppy came to this world. The time is passing so fast, and everything is so fine with all of them, including the mother. All of them has weight over 400 g, and tomorrow we count on that one or more of them passes 500g.

Today I started to work half days, it means that I work the last part of the day, and it is a bit good to do something else than just be at home the whole time.

Friday we will take 1 week pictures which will be published here, and also the weight.

Have taken some pictures of them these days, they are so cute.

 

 
   
   
   

11/4-10

Her er noen andre bilder fra fødselen.

Here are some other pictures from the birth.

 

 
   

10/4-10

I går var det altså slutt på ventingen, og jeg tror det var veldig godt for Ambra å få ut valpene, som viste seg å være 10 med god vekt. Det ble 7 hanner og 3 tisper, og jeg er veldig fornøyd med tegningene. Det ser ut til at mange av de har fått det svarte etter mor. Legger ved et bilde av hver valp her nå foreløpig, de vil få egne sider som blir oppdatert med bilder hver uke fremover.

Yesterday it was the end of the waiting time, and I think it was very good for Ambra to get out the puppies, who appeard to be 10 with good weight. It was 7 males and 3 females, and I am very satisfied with the drawings. It looks like that many of them have got the black from their mother. Here is a picture of each puppy preliminary, they will have their own sites which will be updated every week with pictures.

 

Hanne/male 1
Tispe/female 1
Hanne/male 2
Hanne/male 3
Tispe/female 2
Hanne/male 4
Hanne/male 5
Hanne/male 6
Hanne/male 7
Tispe/female 3

5/4-10

8 uker har gått, og jeg tror ikke det går en hel uke til før fødsel. I løpet av helgen håper og tror jeg at valpene kommer. Ambra er sprekkeferdig stakkars, hun har lagt seg ut ytterligere 6 cm . Men, hun er blid og fornøyd, er sprek og har fortsatt god apetitt. Hun sliter litt med å komme opp i sengen når hun kommer utpå natten, det begynner å bli tungt.

Tidligere i dag fant vi frem valpekassen, og den står nå klar på Anders rom. Jeg kommer til å sove der nå fremover. Når Ambra kommer inn til meg vil hun venne seg til at kassen står der.

I kveld har jeg badet Ambra under magen og bak, for hun har vært litt smådårlig i magen, og det syntes bak der.

Bloggen vil bli jevnlig oppdatert når fødselen er i gang.

8 weeks have gone, and I don't think it will take a whole week before the puppies will be born. During the weekend I hope and think that the puppies will come. Ambra is enormous, she has increased 6 cm this week as well. But, she is very satisfied, is in good shape and still has good appetite. She has some problems to get up in the bed when she comes during the night, it is a bit heavy.

Earlier today we found the puppy "box", and it's ready at Anders room. I will sleep there from tonight and about a week after the puppies are born. When Ambra is coming into the room she will get used to that the "box" is standing there.

Tonight I have given Ambra a bath beneath the stomach and behind, because she has been a little bit sick in her stomach, and it was easy to see behind.

The blog will be frequently updated when the birth has started.

 

8 uker/weeks 82 cm

7 uker/weeks 76 cm

6 uker/weeks 70 cm

5 uker/weeks 62 cm

4 uker/weeks 59 cm

 

 

 

1/4-10

Nysgjerrigheten tok overhånd, og tirsdag kveld var jeg på Follo Dyreklinikk og fikk tatt et par røntgenbilder av Ambras store mage. På klinikken er tipset mellom 8 og 10 valper. Her hjemme tror vi det er mellom 9 og 11, så det blir spennende å se, men mange blir det ihvertfall. Jeg benyttet anledningen til å veie henne på en ordentlig vekt, og den viste 24,1 kg, så da var ikke vekten her hjemme helt riktig. Noen som har lyst til å gjette?

The curiosity was too big, and tuesday evening I was at Follo Dyreklinikk (the vet) and there were taken a couple of x-rays of Ambras big stomach. At the clinic the tip is between 8 and 10 puppies. At home we think it is between 9 and 11, so it will be exciting to see, but it will be many. I used the oppurtunity to weigh her at a "real" weight, and it showed 24,1 kg, so the weight at home was not quite right. Someone who want to guess?

 

 

29/3-10

7 uker har gått allerede, ca to gjenstår, og nå synes jeg tiden plutselig går veldig så fort. Jeg synes Ambra fortsetter å ese ut, hadde faktisk trodd det skulle jevne seg ut litt denne uken. Sammenligner jo litt med mamma Alfi, men de kan jo bære disse valpene helt forskjellig. Likevel har Ambra lagt seg ut nesten like mye denne uken som uken før, og jeg synes nesten litt synd på henne. Da vi gikk tur i den tunge snøen i går, var både hun, Alfi og Gozita løse, men plutselig "fortalte" hun meg veldig tydelig at hun ville snu.

Matlysten er fortsatt god, men nå deler jeg opp tørrformåltidet i to, sånn at hun får siste delen rett før jeg legger meg. Jeg veide Ambra denne helgen, og hvis det ikke var helt feil så veier hun nå 25 kg.

7 weeks have gone alreday, ca two are left, and now I think the time is passing very fast. I think Ambra continue to ferment, actually I didn't think she should increase that much this week. Compare a bit with mummy Alfi, but they can carry the puppies very differently.

Ambra has increased almost as much as last week, and I feel a bit sorry for her. Yesterday when we walked in the heavy snow, she, Alfi and Gozita was free, but suddenly she "told" me very clearly that she wanted to go back.

She still has good appetite, but now I share the last meal with dogfood in two parts, she gets the last one just before I go to bed. I weighed Ambra this weekend, and if it is not completely wrong, her weight now is 25 kg.

 

7 uker/weeks 76 cm

6 uker/weeks 70 cm

5 uker/weeks 62 cm

4 uker/weeks 59 cm

 

 

 

22/3-10

I dag er det 6 uker siden første paring. Siste uken har vi virkelig sett at Ambras mage har blitt større. Spenningen var derfor stor i kveld da jeg skulle måle henne, og jeg måtte faktisk gjøre det flere ganger for å være helt sikker. 8 cm har hun økt siden tirsdag i forrige uke. Jeg begynner å tro at det ihvertfall er 5-6 valper der, men vi får nå se.

Har vel bestemt meg for å ikke ta røntgenbilde. I og med at Ambra ikke trives best hos veterinærer, og særlig etter i fjor da hun brakk to tær, velger jeg å ikke stresse henne med det. Ellers er matlysten på topp, og formen veldig bra, så det ser lovende ut foreløpig.

Today it is 6 weeks since the first mating. The last week we really have seen that Ambras stomach has been major. I was very excited this evening when I should measure her, and I actually did it several times just to be sure. She has increased 8 cm since tuesday last week.

I start to believe that it is at least 5-6 puppies there, but we will see. I almost have decided noy yo x-ray her. Ambra is not very fond of veterinarians, and especially after last year when she broke two toes. Because of that i choose not to stress her with that.

Otherwise the appetite is very good, and she is in good shape, so it looks promising for the time being.

6 uker/weeks 70 cm

5 uker/weeks 62 cm

4 uker/weeks 59 cm

 

 

16/3-10

Her kommer en liten 5 ukers oppdatering. Falt for fristelsen til å ta et par bilder av Ambra på sofaen i går kveld. Har økt litt mengden på maten både til ettermiddag og kvelds, Lars sier det går veldig tregt med den ene brødskiva om morgenen. Ellers er damen i veldig fin form.

Here is a small 5 weeks update. Couldn't resist the temptation to take a couple of pictures of Ambra at the sofa yesterday evening. She gets  a little bit more food in the afternoons and in the evenings, Lars says she eats very slowly in th mornings. Except that the lady is in very good shape.

5 uker/weeks 62 cm

4 uker/weeks 59 cm

 

 

14/3-10

Torsdag kveld 11. mars var jeg på ultralyd med Ambra, og der så vi valper. Jeg ville blitt veldig overrasket hvis det ikke var noen, for hun har hatt mange typiske tegn som skulle tilsi at hun er drektig, men man vet jo aldri.

Vi veide Ambra før paring, da viste vekten 18,3 kg. Veide henne hos veterinær på torsdag, og da viste vekten 19,6 kg. Livvidden hennes ble målt til 58 cm to uker etter paring, og 59 cm

4 uker etter paring. Det er fra nå og fremover at fosteret utvikles, så det blir spennende å følge målingene.

Thursday evening 11th of March I was at ultrasound with Ambra, and we saw some puppies. I would have been very surprised if we didn't find some, because she had many typical signs which should say that she is pregnant, but you never know.

Before the mating we weighed Ambra, and it showed 18,3 kg. At the veterinarian thursday it showed 19,6 kg. I measured her two weeks after the mating, and her width was 58 cm. Four weeks after mating the width was 59 cm.  It is from now and forward that the embryo developes, so it will be exciting to follow the measures.

 

 

Paring 8. og 9. februar 2010

Mating 8th and 9th of February 2010